Polacy w lepszej kondycji psychicznej. Wyniki najnowszego sondażu CBOS

Pozytywne emocje Polacy mają lepsze samopoczucie i odczuwają więcej pozytywnych emocji, choć stwierdzenie to nie dotyczy osób w każdym wieku. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Co wpłynęło na wskazaną poprawę kondycji psychicznej ankietowanych? Odpowiedź może was zaskoczyć.

W najnowszym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (jego wyniki opublikowano 10 stycznia 2024 roku) zapytano ankietowanych między innymi o zadowolenie z tego, że coś im się udało, dumę ze swoich osiągnięć, a także odczuwanie różnych emocji, na przykład wściekłości, rozdrażnienia, zdenerwowania, podekscytowania, zaciekawienia, znużenia etc. Zobacz, jak odpowiadali Polacy.

Lepsza kondycja psychiczna Polaków, ale nadal sporo negatywnych emocji

Ankietowani, częściej niż w 2022 roku deklarowali zadowolenie z tego, że coś im się udało. Taką odpowiedź wskazało 60 procent ankietowanych (wzrost o 5 procent). Ponad połowa ankietowanych wielokrotnie odczuwała też dumę ze swoich osiągnięć (wzrost o 4 procent). Największe pozytywne zmiany zaobserwowano przy pytaniu: „Jak często w ciągu mijającego roku doświadczał(a) Pan(i) pewności, że wszystko układa się dobrze?” Odpowiedzi często lub bardzo często udzieliło 55 procent uczestników sondażu. Dla porównania w 2022 roku taką pewność miało tylko 47 procent badanych.

Jednocześnie zmniejszył się odsetek ankietowanych, którym towarzyszyło poczucie lekceważenia przez władzę (z 48 do 44 procent). Mniejsze zmiany in plus odnotowano, jeśli chodzi o emocje, takie jak wściekłość, zniechęcenie czy znużenie (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2022). Autorzy sondażu w opublikowanym raporcie podsumowali”

W porównaniu z rokiem 2022 i szerzej – w porównaniu z latami pandemicznymi – samopoczucie Polaków poprawiło się. Jest to widoczne przede wszystkim we wzroście częstości odczuwania emocji pozytywnych.

Co wpływa na kondycję psychiczną Polaków?

Samopoczucie Polaków różnicuje wiek, a także inne czynniki, na przykład sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, płeć, poziom wykształcenia, a także orientacja światopoglądowa (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, takich jak religijność oraz poglądy polityczne). W najgorszej kondycji psychicznej – w świetle wyników przeprowadzonego sondażu – znaleźli się młodzi ludzie do 24 roku życia, a przede wszystkim uczniowie i studenci.

Gorsze niż przeciętnie samopoczucie zgłaszali również mieszkańcy dużych miast osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz rolnicy, robotnicy niewykwalifikowani, bezrobotni i renciści. Podobne tendencje zaobserwowano w grupie osób o najniższych dochodach, wynoszących poniżej 1500 złotych na osobę.

Wśród respondentów kobiety deklarowały gorszą kondycję psychiczną niż mężczyźni. A co ciekawe, na samopoczucie Polaków w znaczący sposób wpłynęła częstotliwość odbywania praktyk religijnych. Im częstszy udział w praktykach religijnych, tym jest ono lepsze.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *