Lokaty terminowe w styczniu 2024 r. – oprocentowanie i wpłaty

Drugi rok z rzędu mamy do czynienia z rekordowym styczniem na lokatach. Ostatnie dane NBP przedstawiają duży wzrost wysokości wpłat na depozyty w tym miesiącu. Mowa o ponad 12 mld zł przewagi nad wysokością przekazanych oszczędności w grudniu ubiegłego roku.

Lokaty z rekordem wpłat. Najnowsze dane NBP z niespodzianką

fot. MR Chalee / / Shutterstock

Lokaty z niespodziewanym rekordem

Wysokość wpłat na lokaty terminowe w styczniu wyniosła w sumie ponad 85,5 mld zł. Jest to zdecydowanie lepszy wynik od tego z zamykającego ubiegły rok grudnia. Wówczas było to niewiele ponad 73 mld zł. Jest to najwyższy rezultat ze wszystkich publikowanych przez Narodowy Bank Polski od początku 2018 r. Drugą co do wielkości sumę odnotowano równo 12 miesięcy wcześniej. Wtedy tu oszczędzający wpłacili na depozyty ok. 81,5 mld zł.

W styczniu prawie wszystkie okresy lokat zanotowały poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największa nominalna zmiana dotyczy najpopularniejszych lokat, czyli depozytów dłuższych niż miesiąc do 3 miesięcy włącznie. Tutaj wpłacono o ponad 5,7 mld zł więcej niż w grudniu, a wynik dla całego miesiąca nie zamknął się w 40 mld zł.

Niewiele gorszy rezultat można przypisać depozytom z nieco dłuższymi terminami, czyli powyżej 3 miesięcy do pół roku włącznie. Na nowo otwarte lokaty na te okresy wpłacono ok 21,2 mld zł, co daje 5,3 mld zł na plusie w stosunku do grudnia.

Pozostałe lokaty również cieszyły się popularnością wśród oszczędzających. Wyjątkiem od reguły są tutaj depozyty na dłużej niż 12 miesięcy, na które w sumie trafiło 379 mln zł, czyli o 101 mln zł mniej niż w poprzednio analizowanym okresie.

Oprocentowanie minimalnie w górę

Średnie oprocentowanie nowo otwartych depozytów i wysokość wpłaconych na nie oszczędności – grudzień 2023 r. i styczeń 2024 r.

Okres lokaty

wysokość wpłaconych środków [zł]

średnie oprocentowanie dla nowo otwartych depozytów [p.a.]

grudzień 2023 r.

styczeń 2024 r.

grudzień 2023 r.

styczeń 2024 r.

do 1M

16,50 mld

16,53 mld

4,25%

4,33%

powyżej 1M do 3M

34,70 mld

40,43 mld

4,30%

4,27%

powyżej 3M do 6M

15,89 mld

21,19 mld

4,80%

4,82%

powyżej 6M do 12M

5,50 mld

7,05 mld

4,57%

4,30%

powyżej 12M

480 mln

379 mln

4,08%

4,13%

Ogółem*

73,06 mld

85,58 mld

4,41%

4,42%

*Różnice w sumie a danymi podanymi w komórce Ogółem wynikają z zaokrąglenia

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych NBP

W styczniu 2023 r. rekordy na lokatach mogły mniej dziwić. Wówczas średnia stawka na depozytach wynosiła ponad 6 proc. w skali roku. Obecnie mamy do czynienia ze zdecydowanie gorszymi procentami. Średnia dla stycznia br. wyniosła bowiem 4,42 proc. w skali roku. Optymistyczny jest natomiast fakt, że styczeń to pierwszy od czerwca ubiegłego roku miesiąc, w którym w ogóle można mówić o jakimś wzroście.

Najwyższą średnią odznaczyły się na początku roku otwarte lokaty na okres dłuższy niż kwartał do 6 miesięcy włącznie. To także jeden z trzech analizowanych przedziałów, przy którym można postawić plus, jeśli odniesiemy się do grudniowego wyniku. Pozostałe okresy to lokaty na nie dłużej niż miesiąc oraz depozyty długoterminowe z terminem przekraczającym 12 miesięcy.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *