Podsumowanie projektu nowej listy leków refundowanych od 1 kwietnia

Konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia Na konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia została zaprezentowana nowa lista leków refundowanych. Pojawiło się wiele ważnych informacji dla polskich pacjentów. To druga lista w tym roku, ale pierwsza, na której znalazło się tak dużo terapii lekowych.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna wraz z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim na dzisiejszej konferencji prasowej (14.03.2024 r.) zaprezentowali projekt nowej listy leków refundowanych. Ma zacząć ona obowiązywać już za dwa tygodnie – od 1 kwietnia 2024 roku.

„Prezentujemy dzisiaj z panem ministrem Miłkowskim nową listę leków refundowanych. To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Rzeczywiście pobiliśmy rekord, mamy 33 nowe terapie lekowe” – powiedziała minister zdrowia. Siedem z tych terapii dedykowanych jest dla chorób onkologicznych, 26 nowych terapii dedykowanych jest chorobom nieonkologicznym (a w tym 8 dla chorób rzadkich). Szefowa resortu zdrowia zauważyła, że to, co ją cieszy najbardziej wśród nowych refundowanych terapii lekowych dla chorób rzadkich to fakt, że udało się zmienić program lekowy leczenia terapią genową dla dzieci z chorobą SMA.

Nowe leki refundowane wytwarzane w Polsce

„Od 1 kwietnia istotnie zwiększamy możliwości, szanse leczenia w chorobach ginekologicznych, w chorobach onkologii ginekologicznej, kardiologii i w chorobach rzadkich” – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Odniosła się także do dwóch list leków. Pierwsza lista dotyczy i zawiera leki produkowane/wytwarzane w Polsce albo te, do których wyprodukowania użyta została substancja czynna wytworzona w Polsce. Druga lista obejmuje leki, które wytworzone są w Polsce i wykorzystują substancję czynną także wytwarzaną w Polsce.

Na pierwszej liście jest 7 polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Natomiast na drugiej – 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty. Minister zdrowia wytłumaczyła również, dlaczego takie dwie listy powstały:

Chcemy wspierać polski przemysł farmaceutyczny, zwiększać udział w rynku produktów wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny. Chcemy zachęcić do rozwoju tego przemysłu, ale przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie lekowym, na bezpieczeństwie polskich pacjentów.

Izabela Leszczyna dodała również, że pacjenci oczywiście na tym zyskują. W przypadku leków z pierwszej listy odpłatność dla pacjentów zmniejszy się o 10 procent, a w przypadku drugiej – o 15 procent.

Co obejmuje projekt nowej listy leków refundowanych?

„Dostępne są 33 nowe terapie, projekt zostanie dzisiaj przedstawiony w tradycyjnej formule na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia” – zaczął wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Następnie opowiedział o nowych terapiach refundowanych. W zakresie onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacją zostanie objęty:

  • pembrolizumabw w leczeniu chorych na raka szyjki macicy;
  • relugolix, estradiol i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy;
  • rozszerzenie wskazań zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nowotworowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

W przypadku kardiologii jest to:

  • rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca;
  • zmiany w programie lekowym obejmujące leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi;
  • rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania empagliflozyny u chorych z niewydolnością serca.

Nowa lista leków refundowanych w zakresie chorób rzadkich obejmuje:

  • zmianę zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma;
  • rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych (na SMA do 2. roku życia, na mukowiscydozę do 1. roku życia);
  • kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu;
  • objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana z Funduszu Medycznego.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *