Unijna dyrektywa nie zakazuje montażu i eksploatacji kotłów gazowych

Dyrektywa EPBD wzywa państwa członkowskie do opracowania do 2040 r. planów wycofania z rynku samodzielnych kotłów na paliwa kopalne, przy czym – jak podkreśla Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) w analizie – data ta nie ma charakteru wiążącego.

Unijna dyrektywa nie zakazuje montażu i eksploatacji kotłów gazowych

fot. Dil Toffolo / /  Zuma Press / Forum

Jak pisze w analizie przyjętej przez Parlament Europejski nowelizacji dyrektywy EPBD skupiająca podmioty z branży LPG organizacja, konsumenci nie będą zmuszeni do wymiany kotłów do ogrzewania. W przypadku istniejących budynków, użytkownicy kotłów nie będą musieli wymieniać instalacji grzewczej, jeśli będzie ona pozwalała na wykorzystanie rosnącej domieszki biokomponentów, jak biometan czy biopropan. W świetle Dyrektywy EPBD będą one traktowane równorzędnie do innych urządzeń grzewczych zasilanych paliwami odnawialnymi, jak np. pompy ciepła – zwraca uwagę organizacja.

Organizacja wskazuje, że EPBD wyraźnie rozróżnia technologię kotłów grzewczych od paliw kopalnych, wzywając państwa członkowskie do wycofywania tych ostatnich i zastępowania ich paliwami odnawialnymi, takimi jak biometan czy biopropan. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie wstrzymanie od 2025 r. dopłat finansowych do wymiany źródeł ciepła na samodzielne – to jest nieskojarzonych z innymi źródłami ciepła – kotły, zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi.

Nadal dozwolone będzie oferowanie zachęt finansowych dla systemów hybrydowych z istotnym udziałem odnawialnych źródeł energii, takich jak kombinacja kotła gazowego z kolektorem słonecznym lub z pompą ciepła. Jak podkreśla POGP, przepisy te oznaczają np., że program "Czyste Powietrze" mógłby finansować kotły gazowe z zastrzeżeniem, że będą one pracować w skojarzeniu z OZE. Państwa członkowskie w procesie negocjacji jednoznacznie odrzuciły ze względów technicznych i finansowych postulat pełnej elektryfikacji ogrzewania budynków mieszkalnych – przypomina POGP.

Dyrektywa przewiduje też, że w budynkach bezemisyjnych – nowych i modernizowanych po 2030 r., nie będzie można wykorzystywać samodzielnych kotłów, zasilanych wyłącznie paliwami kopalnymi, w tym węglem, gazem ziemnym i LPG pochodzenia kopalnego.

Systemy hybrydowe, składające się z kotła gazowego i innych źródeł OZE, jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła, będą mogły być nadal instalowane. W budynkach zeroemisyjnych będzie też można instalować kotły zasilane paliwami odnawialnymi, bo będą one zgodnie z przepisami EPBD traktowane tak samo, jak odnawialne źródła energii zainstalowane lokalnie – podkreśla POGP.

Parlament Europejski poparł treść zmiany dyrektywy EPBD 12 marca. Po zatwierdzeniu go przez Radę Unii Europejskiej nowa Dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie.

wkr/ pad/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *