Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2024 r. wyniosła 5,4 proc.

Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2024 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,4 proc. w styczniu – poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali tymczasem, że w lutym stopa bezrobocia wzrosła do 5,5 proc. Zdjęcie

Bezrobocie w Polsce w lutym pozostało nie niezmienionym poziomie 5,4 proc. - szacuje MRPiPS /Justyna Rojek /Reporter

Bezrobocie w Polsce w lutym pozostało nie niezmienionym poziomie 5,4 proc. – szacuje MRPiPS /Justyna Rojek /Reporter Reklama

Nie potwierdziły się zatem obawy zakładające dalszy wzrost bezrobocia w Polsce. Przypomnijmy, że stopa bezrobocia w styczniu 2024 r. wzrosła do 5,4 proc. z 5,1 proc. w grudniu 2023 r. Grudniowy odczyt stopy bezrobocia był zarazem pierwszym od wielu miesięcy, który wskazał na wzrost tego wskaźnika (wobec 5,0 proc. w listopadzie).

Bezrobocie w Polsce – najnowsze dane

Jak podał w komunikacie resort pracy, według wstępnych danych, w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych.

„W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1 proc.)” – napisano w komunikacie. „W miesiącach zimowych stopa bezrobocia jest zwykle corocznie wyższa niż w pozostałych miesiącach, z powodu niższego natężenia prac sezonowych. Jest to zjawisko cykliczne i naturalne” – dodano.

Reklama

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2024 r. było 13,7 tys. obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. „W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. (początek wojny w Ukrainie) liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,6 tys.” – napisano w komunikacie.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podaje swój szacunek stopy bezrobocia za dany miesiąc kalendarzowy na początku następnego miesiąca. Potem, pod koniec tego miesiąca, szacunek ten jest potwierdzany lub rewidowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Kogo poszukiwali w lutym pracodawcy?

W lutym 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – o 0,5 tys. (0,5 proc.) więcej niż w lutym 2023 r.

Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w lutym 2024 r. przeznaczonych było dla: pracowników produkcji (5,8 proc. ofert), robotników gospodarczych (5,3 proc.), tzw. pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,6 proc.), tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pracowników biurowych, robotników magazynowych, pakowaczy ręcznych, sprzedawców, pomocniczych robotników w gospodarstwie sadowniczym, magazynierów, pomocniczych robotników przemysłowych, pracowników utrzymania czystości, pomocniczych robotników polowych, pomocy kuchennej, rozbieraczy-wykrywaczy oraz tzw. pozostałych pracowników obsługi biurowej” – wskazano

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Rząd zapowiada kontynuację wakacji kredytowych Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *