Podatek rolny 448 zł do zapłaty. Termin mija 15 marca

Podatek rolny obowiązuje od 1985 roku i pobierany jest nie tylko za pola uprawne gotowe do obsiania, ale także za inne grunty rolne. Zapłacić też trzeba między innymi za staw, sad czy rów, które znajdują w obrębie posesji. O podatku rolnym lepiej nie zapomnieć, gdyż termin jego zapłaty mija już niebawem. To piątek 15 marca. Zdjęcie

Podatek rolny 448 zł do zapłaty. Termin mija 15 marca. /123RF/PICSEL

Podatek rolny 448 zł do zapłaty. Termin mija 15 marca. /123RF/PICSEL Reklama

 • Podatek rolny opłacić trzeba do 15 marca. To jeden z 4 terminów w roku, gdy reguluje się opłatę.
 • W 2024 roku podatek rolny wynosi 224,08 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów lub 448,15 zł od 1 ha gruntów.
 • Jeśli należny podatek rolny jest mniejszy niż 100 zł, całości opłaty dokonujemy 15 marca.

Podatek rolny wprowadzono w życie ustawą z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zgodnie z prawem opłacie podlegają użytki rolne. Wyłączeniu podlegają natomiast grunty wykorzystywane do pozarolniczej działalności gospodarczej. Od nich płacony jest podatek od nieruchomości.

Reklama

Za co podatek rolny? W ustawie wskazane są konkretne grunty

Jest szereg gruntów, które obłożone są podatkiem rolnym. Te w specjalnej ewidencji gruntów i budynków oznaczone są odpowiednimi skrótami:

 • R – grunty orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – grunty rolne zabudowane,
 • Wsr – grunty pod stawami,
 • W – grunty pod rowami.

Posiadanie wymienionych gruntów nie jest podstawą do płacenia podatku rolnego. Jednak jeśli jednak są on wykorzystywane ich do działalności rolniczej, opłatę należy uregulować. W ramach działalności rolniczej ustawa wskazuje natomiast produkcję roślin (owoców, warzyw, roślin ozdobnych oraz grzybów, które choć roślinami nie są to się tu wliczają) i produkcję zwierząt (hodowla na fermach, chów i hodowla ryb, produkcja materiału zarodowego, także produkcja ptaków i owadów).

Kto płaci podatek rolny?

Osoby zobowiązane do opłacania podatku rolnego to:

 • właściciel gruntu,   
 • posiadacz samoistny (używanie gruntów jak właściciel, choć nim się nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz gruntów publicznych,
 • dzierżawca gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie z podatku rolnego. Oni nie muszą go płacić

Nie musimy płacić podatku rolnego, jeśli grunty objęte podatkiem rolnym w sumie nie przekraczają razem 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Grunty nie muszą stanowić jednego spójnego obszaru.

Z opłacania podatku rolnego zwolnieni są również ci, którzy posiadają grunty wymienione na liście wyłączonych spod obowiązku opłacania podatku rolnego. To między innymi:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi.

Pełną listę gruntów wyłączonych z opłacania podatku rolnego znaleźć można na stronach rządowych. Ustawodawca podaje tam również, jak zawnioskować o wyłączenie z opłacania podatku rolnego. Dotyczy to tylko określonych, wymienionych przez ustawodawcę warunków. Jest tak na przykład, gdy grunty obejmuje melioracja.

Ile podatku rolnego do zapłaty? Liczy się cena żyta

Podatek rolny jest obliczany w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Stawki są wyrażane w dwóch kwotach:

 • do 224,08 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych,
 • do 448,15 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

Stawkę podatku rolnego do zapłaty gmina wskazuje w korespondencji wysyłanej do podatników. Wysokość podatku może różnić się w zależności od miejsca, a wyrażone wyżej kwoty to maksymalna taksacja. Natomiast podatek rolny możemy opłacić na trzy sposoby: bezpośrednią wpłatą w kasie gminy, przelewem na konto gminne oraz u osoby, którą gmina wytyczyła do zbierania podatku, czyli tak zwanego inkasenta.

Termin mija 15 marca. Kiedy płacimy podatek rolny?

Podatek rolny należy opłacać w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Jeśli jednak należny podatek rolny jest mniejszy niż 100 zł, całość wpłaty dokonujemy do 15 marca. Osoby, które nie płaciły dotąd podatku rolnego, ale stały się zobowiązane do jego regulowania, muszą zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji gminy.

Przemysław Terlecki

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ”Szczerze o pieniądzach”: Sztuka komunikacji Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *