Ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniu wspierającym. Co z opiekunami?

Mężczyzna i kobieta na wózku inwalidzkim Osobie z niepełnosprawnością, która ma przyznane świadczenie wspierające, przysługuje również ubezpieczenie zdrowotne. Tłumaczymy, jak ta kwestia wygląda w przypadku jej opiekuna.

Od 1 stycznia 2024 roku można składać wnioski o świadczenie wspierające. Jest ono przyznawane od początku tego roku osobom z niepełnosprawnością. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby po ukończeniu 18. roku życia. Ten nowy rodzaj świadczenia jest bezpośrednio skierowany do osoby z niepełnosprawnością i ma on częściowo pokryć wydatki, które wynikają z jej szczególnych potrzeb. Przyznaje je i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak wcześniej każda osoba starająca się o to świadczenie musi uzyskać decyzję ostateczną z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Koniecznie sprawdźcie, przez jaki błąd wnioski o świadczenie wspierające nie będą rozpatrzone.

Ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów osób pobierających świadczenie wspierające

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składkę zdrowotną, emerytalną oraz rentową za osoby, które nie są w stanie podjąć zatrudnienia z uwagi na wspieranie osoby z niepełnosprawnością. Oznacza to, że zarówno osobie, która pobiera takie świadczenie, jak i jej opiekunowi, przysługuje ubezpieczenie zdrowotne. Jest to określone w art. 6 ustawy o świadczeniu wspierającym oraz art. 6c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Należy jednak pamiętać o tym, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wspierania osoby z niepełnosprawnością przysługuje tylko jednemu opiekunowi.

„ZUS opłaca za osoby wspierające osobę z niepełnosprawnością, która pobiera świadczenie wspierające, składki: emerytalne, rentowe i zdrowotną. Muszą być to osoby wspólnie z osobą z niepełnosprawnością zamieszkujące i gospodarujące, przez okres sprawowania opieki. Osoby te nie mogą także podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” – wyjaśniła w rozmowie z portalem „prawo.pl” Magdalena Januszewska, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak podaje portal prawo.pl, podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest uzależniona od kwoty świadczenia wspierającego, jakie pobiera osoba z niepełnosprawnością. To samo dotyczy składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, którym WZON przyzna uprawniającą do tego liczbę punktów. W ciągu trzech miesięcy od wydania ostatecznej decyzji WZON taka osoba musi złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem ubiegania się o świadczenie wspierające jest ukończenie 18. roku życia. Takie osoby muszą być także obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – muszą przebywać legalnie w Polsce i mieć dostęp do rynku pracy. Konieczne jest także otrzymanie decyzji WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *