Rozdzielono nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Kto zajmie się Orlenem, JSW czy PKO?

KGHM, Orlen, PKO BP, PZU i Totalizator Sportowy to spółki, które bezpośrednio nadzoruje minister aktywów państwowych Borys Budka – wynika z zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w resorcie aktywów, które weszło w życie.

Rozdzielono nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Kto zajmie się Orlenem, JSW czy PKO?

fot. Longfin Media / / Shutterstock

Chodzi o zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Przemysłu z 17 stycznia br. w sprawie ustalenia podziału kompetencji w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ministrowi Aktywów Państwowych Borysowi Budce bezpośrednio podlegają takie spółki jak: KGHM, Orlen, PKO BP, PZU i Totalizator Sportowy.

Wiceminister Robert Kropiwnicki bezpośrednio nadzoruje m.in. departament spółek paliwowo-energetycznych, w tym m.in.: Enea, Huta Łabędy, JSW, PGE, PL.2012+, Polska Grupa Górnicza, Polski Holding Nieruchomości, Węglokoks, Tauron.

Wiceminister Marcin Kulasek nadzoruje departament projektów strategicznych, a także spółki: H. Cegielski-Poznań, Hutę Stalowa Wola, Polskę Grupę Zbrojeniową, czy Polski Holding Obronny.

Wiceministrowi Zbigniewowi Ziejewskiemu podlegają m.in.: Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg, Krajowa Grupa Spożywcza, Lubelski Rynek Hurtowy, Sklejka Orzechowo.

Wiceminister Jacek Bartmiński nadzoruje np. departament współpracy międzynarodowej i funduszy europejskich; w tym spółki m.in.: Exatel, Giełdę Papierów Wartościowych, Grupę Azoty, Pocztę Polską, PLL LOT, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Koleje Państwowe, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów.

Ministrowi Przemysłu Marzenie Czarneckiej podlegają: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Techniki Górniczej Komag, Instytut Technologii Paliw i Energii, "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Jak napisano, z zakresie kierowanych przez siebie działów administracji rządowej Minister Aktywów Państwowych i Minister Przemysłu m.in. inicjują i opracowują politykę Rady Ministrów oraz przedkładają w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów, oraz realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów.

Minister Przemysłu określa bezpośrednio kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez departament górnictwa i hutnictwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

autor: Aneta Oksiuta

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *