Podwyżki dla policjantów kursantów? Tak rząd chce zachęcić do służby

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, zgodnie z którą podwyższone zostanie wynagrodzenie policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta.

Podwyżki dla policjantów kursantów? Tak rząd chce zachęcić do służby

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Projekt opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, zaproponowana zmiana "ma na celu wdrożenie odpowiedniego rozwiązania finansowego, które zachęcać będzie do służby w policji".

Polega ono na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w 1. grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej literą "D" z 1,433 do 1,915, co – jak podano – oznacza wzrost uposażenia zasadniczego kursanta o 1010 zł.

Wyjaśniono, że w efekcie docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. wyniesie 6000 zł.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od dnia 1 maja 2024 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *