Sondaż: Czy Rosja w najbliższych latach może zaatakować NATO? Jak zareagują Polacy?

W badaniu przeprowadzonym przez CBOS zapytano Polaków, czy uważają za możliwy atak rosyjskiego wojska na państwo NATO w najbliższych 3-8 latach. Jak w przypadku ataku na Polskę zachowaliby się obywatele?
Sondaż: Czy Rosja w najbliższych latach może zaatakować NATO? Jak zareagują Polacy? - INFBusiness

Większość Polaków oceniła, że w najbliższych latach może dojść do ataku Rosji na NATO

Foto: AFP

Ponad połowa Polaków (59 proc.) uważa, że w ciągu 3-8 lat możliwy jest atak Rosji na jednego z członków NATO. Częściej taką możliwość wskazywały kobiety (64 proc.) niż mężczyźni (54 proc.). 

Najczęściej o możliwości ataku mówili wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (74 proc.) Wybuch konfliktu Rosja — NATO za realny uważa 55 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 54 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 50 proc. wyborców Lewicy i 44 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż: Czy Polacy broniliby kraju w przypadku wojny z Rosją?

W badaniu zapytano również Polaków, co zrobiliby w przypadku zbrojnego ataku Rosji na Polskę.

Najwięcej respondentów (30 proc.) odpowiedziało, że wspierałoby obronę kraju, ale bez udziału w walkach. 26 proc. starałoby się żyć tak, jak przed wybuchem konfliktu, a 16 proc. opuściłoby kraj.

14 proc. zadeklarowało, że brałoby udział w zbrojnej obronie Polski, a 4 proc. wyjechałoby z domu wewnątrz kraju. 10 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Ankieterzy zapytali również, czy Polacy w jakikolwiek sposób przygotowują się na ewentualny atak Rosji na nasz kraj. 62 proc. odpowiedziało, że nie robi nic w tym kierunku. 18 proc. deklaruje, że stosuje jeden ze sposobów przygotowania się do konfliktu, a 11 proc. dwa sposoby.

Sondaż: Czy Polacy przygotowują się do wojny?

W badaniu wymieniono m.in. sprawdzanie zaleceń dotyczących postępowania podczas wojny, sprawdzanie informacji o najbliższych schronach, gromadzenie gotówki, uczestnictwo w szkoleniu wojskowym czy gromadzenie zapasów wody, żywności i leków.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-18 kwietnia na próbie liczącej 1079 osób (63,8 proc. metodą CAPO, 22,9 proc. metodą CATI i 13,3 proc. metodą CAWI).

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *