Kto będzie posłem za Marisza Kamińskiego? Jest odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni nie chce przesądzać kwestii wygaszenia mandatu Mariusza Kamińskiego.
Kto będzie posłem za Marisza Kamińskiego? Jest odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej - INFBusiness

Mariusz Kaminski i Maciej Wąsik

Foto: PAP/Leszek Szymański

Sędzia Marciniak zdecydował się jednak przedstawić listę osób, które ze względu na uzyskany wynik wyborczy mogłyby objąć mandat po byłym ministrze spraw wewnętrznych.

Monika Pawłowska z największą szansą na mandat poselski

Są to kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 7: Monika Pawłowska (10 789 głosów), Beata Strzałka (8844 głosy) i Ryszard Madziar (8817). „Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie podkreśla, że powyższe stanowi jedynie informację na temat kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów po pośle Mariuszu Kamińskim” – dodaje Sylwester Marciniak i podkreśla zdecydowanie, że „nie jest to stanowisko PKW w sporze politycznym i prawnym, dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia”.

Uzasadniając swoje stanowisko, PKW wskazuje, że w sprawie mandatu Mariusza Kamińskiego Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 4 stycznia oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 10 stycznia. „Po orzeczenia Sądu Najwyższego są ze sobą zasadniczo sprzeczne, a przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła” – uważa szef PKW.

PKW nie podała nazwisk następców Macieja Wąsika

A co z mandatem Macieja Wąsika? Zdaniem PKW marszałek Hołownia nie podtrzymał wniosku o podanie przez PKW osób, które otrzymały największą liczbę głosów po Macieju Wąsiku. W związku z tym przewodniczący komisji postanowił potraktować pierwotny wniosek marszałka Sejmu z 21 grudnia 2023 „jako bezprzedmiotowy”.

Sylwester Marciniak wyraźnie stara się zdystansować od politycznej burzy wywołanej prawomocnym wyrokiem na parlamentarzystów PiS. „PKW jako apolityczny najwyższy organ wyborczy zobowiązana jest do zachowania neutralności w sporach politycznych” – zaznacza.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *