ZUS wypłaca już 553,30 zł dodatku na wniosek. Pieniądze nawet w 30 dni

ZUS już prowadzi wypłaty 553,30 zł specjalnego dodatku wypłacanego na wniosek. Wysokość tego świadczenia w tej postaci obowiązywać będzie jeszcze tylko do końca lutego, z powodu marcowej waloryzacji, której podlega. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie na wniosek nawet w 30 dni, jednak ważne jest także otrzymywanie innego świadczenia socjalnego wypłacanego przez ZUS. Mowa o rencie rodzinnej. Zdjęcie

ZUS wypłaca już 553,30 zł dodatku na wniosek. Pieniądze nawet w 30 dni. /wdnet /123RF/PICSEL

ZUS wypłaca już 553,30 zł dodatku na wniosek. Pieniądze nawet w 30 dni. /wdnet /123RF/PICSEL Reklama

  • ZUS dodatek wypłaca w ramach uzupełnienia renty socjalnej osamotnionym dzieciom i młodym dorosłym do 26. roku życia.
  • O dodatek do renty z ZUS prawo ma każde osierocone dziecko w rodzinie, niezależnie od tego, ilu przysługuje renta rodzinna.
  • Świadczenie podlega waloryzacji co roku w marcu. Obecnie, do końca lutego 2024 roku, jest to kwota 553,30 zł.

ZUS wypłaca go tylko z rentą. Co to jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej jest finansową formą wsparcia dla osób, które utraciły obydwoje swoich rodziców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie nie jest szeroko znane, choć jest pomocą świadczoną przez ZUS osobom, które straciły rodziców, już od wielu lat.

Reklama

Dla kogo dodatek z ZUS?

Wypłata dodatku przez ZUS nie tylko ma miejsce w wypadku osób całkowicie osieroconych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza także sytuację, gdy matka wnioskodawcy nie żyje, a sytuacja ojca jest nieznana. Ojciec wnioskodawcy w takich okolicznościach musi być osobą nieznaną już w momencie narodzin beneficjenta dodatku.

Świadczenie może zostać przyznane jedynie w wypadku, gdy istnieje prawo do pobierania przez daną osobę renty rodzinnej po zmarłym. W wypadku, gdy warunek jest spełniony, nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do dodatku. Jednak zakończenie pobierania renty rodzinnej jest końcem wypłacania dodatku dla sieroty zupełnej. Są więc dwa warunki przyznania dodatku dla sierot zupełnych:

  • pozostawanie sierotą bez matki i ojca, którzy zmarli lub w sytuacji gdy nie żyje matka, a stan ojca jest nieznany, a przy dziecku nie było go od narodzin,
  • uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym bliskim.

Do jakiego wieku wypłacany jest dodatek z ZUS?

Nie każdy, kogo rodzice nie żyją, może starać się o specjalny dodatek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie przysługuje wyłącznie do określonego wieku. Świadczenie wypłacane jest wraz z rentą rodzinną, którą można dostawać do 16. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki nawet do 25. roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. 

ZUS wypłaca dodatek dla sieroty zupełnej każdej sierocie w rodzinie, bez względu czy małżeństwo miało dwójkę, trójkę czy siedmioraczki. – Dodatek wypłacamy każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej – informuje ZUS na oficjalnej stronie internetowej.

Wniosek o dodatek z ZUS. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby złożyć wniosek o dodatek dla sierot zupełnych z ZUS, należy przedstawić odpowiedni wniosek wraz z załączonymi dokumentami. Komplet dokumentów wymieniony jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od konkretnego przypadku to akty zgonu rodziców, wskazujące datę ich śmierci lub akt urodzenia z dopiskiem, że ojciec beneficjenta jest nieznany od urodzenia. Wnioskodawca powinien skompletować:

  • wniosek o dodatek, czyli druk ERRD, 
  • dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców,
  • lub dokument poświadczający datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia wskazującym na to, że ojciec od narodzin był nieznany.

Dokumenty powinniśmy złożyć po spełnieniu warunków koniecznych do przyznania dodatku. Odpowiednią dokumentację należy dostarczyć do wybranej jednostki Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychJednak wniosku nie trzeba składać osobiście, ponieważ możemy przekazać go przez pośrednika lub wysłać pocztą.

Decyzja o wydaniu dodatku w 30 dni. ZUS pozwala się odwołać

ZUS zapewnia, że wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej rozpatruje w ciągu 30 dni od złożenia, jednak bywa, że w trakcie weryfikacji odrzuci wniosek o świadczenie. Wówczas wnioskodawca ma prawo do bezpłatnego odwołania od negatywnej decyzji.

Odwołanie trzeba złożyć pisemnie lub ustnie, ale trzeba się spieszyć, ponieważ na odwołanie jest określony czas. Jeśli nie złożymy odwołania od decyzji ZUS w ciągu miesiąca od jej wydania, następuje uprawomocnienie niekorzystnej dla wnioskodawcy decyzji, a w efekcie dodatek dla sieroty zupełnej przepada.

Przemysław Terlecki

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdowski mówi Interii. Odc. 64: Czy prawnicy zaczęli uważać się za bogów? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *