Zasiłek dla bezrobotnych. Bez pracy można dostać 1491 zł

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie nawet 1790,28 zł brutto miesięcznie. W ubiegłym roku roku świadczenie rekordowo wzrosło w związku z wysoką inflacją. Jednak nie każdy bezrobotny może liczyć na wskazaną kwotę zasiłku. Wysokość wsparcia dla osób bez pracy zależy od czasu pozostawania na bezrobociu oraz wcześniejszego stażu pracy. Zdjęcie

Zasiłek dla bezrobotnych. Bez pracy można dostać 1491 zł. /123RF/PICSEL

Zasiłek dla bezrobotnych. Bez pracy można dostać 1491 zł. /123RF/PICSEL Reklama

 • Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest 1 czerwca.
 • Wpływ na wysokość zasiłku ma przede wszystkim średnioroczny wskaźnik inflacji. Stąd rekordowy wzrost w 2023 roku.
 • Wysokość wsparcia udzielanego bezrobotnym różni się w zależności od czasu bezrobocia i stażu pracy. 1790,28 zł to teraz największy wymiar wsparcia.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji, która wypada 1 czerwca. Podwyższenie kwoty przeprowadzane jest w oparciu o wysokość średniorocznej inflacji, której wskaźnik za rok 2022 wyniósł 14,4 proc., co było rekordem. Obecnie kwoty świadczenia prezentują się następująco:

Reklama

 • 1491,90 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
 • 1171,60 zł brutto w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych. Kwota zależy od stażu pracy i czasu bezrobocia

Wyżej wskazany zasiłek dla bezrobotnych dotyczy jednak pracowników, którzy mają przepracowane przynajmniej 5 lat pracy. W wypadku, gdy mamy przepracowane mniej, otrzymamy jedynie 80 proc. zasiłku wyliczonego w oparciu o wypisane powyżej kwoty. Natomiast jeśli pracowaliśmy ponad 20 lat, możemy liczyć na 120 proc. świadczenia. Kwoty wyglądają następująco:

 • 1193,52 zł brutto zasiłku dla bezrobotnych, gdy staż pracy jest niższy niż 5 lat przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia, a po tym okresie 937,28 zł brutto miesięcznie,
 • 1790,28 zł brutto zasiłku dla bezrobotnych, gdy staż pracy jest wyższy niż 20 lat przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia, a po tym okresie 1405,92 zł brutto miesięcznie.

Kto może dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych konieczna jest rejestracja w urzędzie pracyŚwiadczenie zostanie wypłacone jednak wówczas, gdy nie ma dla nas odpowiedniej propozycji pracy lub stażu.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają ci, którzy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna zatrudnieni byli przez okres przynajmniej 365 dni i osiągnęli wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a od ich wypłaty odciągnięto składki na Fundusz Pracy. To właśnie z tego funduszu finansowany jest zasiłek.

Jak długo będą wypłacać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez pół roku (180 dni) lub cały rok (365 dni). Przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych wypłacany będzie osobom zamieszkującym powiat, na którego terenie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku bezrobocie nie przekraczało poziomu 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia dla całego kraju.

Natomiast wypłaty zasiłku dla bezrobotnych na okres 365 dni obwarowane są większą liczbą warunków. W tym wypadku liczy się też między innymi to, czy wychowujemy dziecko lub też ile mamy lat. Warunki na cały rok wypłacania zasiłku dla bezrobotnych są następujące:

 • bezrobotny jest osobą samotną wychowującą co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia,
 • bezrobotny jest osobą w małżeństwie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 15. roku życia, a współmałżonek także jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku,
 • bezrobotny jest osobą powyżej 50. roku życia i ma co najmniej 20-letni staż pracy,
 • bezrobotny w okresie pobierania zasiłku zamieszkuje powiat, na którego obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku stopa bezrobocia przekraczała poziom 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Przemysław Terlecki

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Rząd zapowiada kontynuację wakacji kredytowych Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *