Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy

Narodowy Bank Polski zaprezentował prognozy dotyczące inflacji. Eksperci NBP kreślą dwa scenariusze. W pierwszym rząd utrzymuje obecne osłony dotyczące cen żywności, energii i gazu, w drugim całkowicie z nich rezygnuje. Inflacja może jednak ukształtować się gdzieś pomiędzy tymi scenariuszami.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy

NBP zaprezentował projekcję inflacyjną (Licencjodawca, NBP)

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Narodowy Bank Polski w poniedziałek przedstawił scenariusze opisujące, w jaki sposób będzie kształtować się inflacja. Zdaniem analityków NBP w 2024 r. inflacja CPI ukształtuje się wyraźnie poniżej wysokich odczytów notowanych w 2023 r. i pozostanie na obniżonym poziomie do końca 2026 r. „W kierunku spadku dynamiki cen konsumenta względem 2023 r. oddziałuje rozłożony w czasie wpływ istotnego zmniejszenia presji kosztowej w gospodarce związany z wyraźnym obniżeniem się cen surowców energetycznych na rynkach światowych po ich silnym wzroście w latach 2021-2022” – czytamy w raporcie NBP.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Zablokujemy Brukselę". Polscy rolnicy ramię w ramię z niemieckimi i francuskimi kolegami

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Jak jednak będzie kształtować się inflacja szczegółowo? NBP zaprezentował dwie alternatywne ścieżki – zależne od działań podjętych przez rząd. Wariant pierwszy zakłada przedłużenie działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii do końca okresu objętego prognozą. Natomiast wariant drugi przewiduje powrót do 5 proc. stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe od kwietnia br. oraz całkowite odmrożenie cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych od III kwartału br.

W wariancie pierwszym inflacja obniży się do 3 proc. w 2024 roku i pozostanie w okolicach celu inflacyjnego NBP w kolejnych latach prognozy. W roku 2025 wyniesie bowiem 3,4 proc. a w roku 2026 – 2,9 proc. Z kolei według wariantu drugiego, inflacja w 2024 roku wyniesie 5,7 proc. W roku 2025 osiągnie 3,5 proc., a w 2026 – 2,7 proc.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

W drugim wariancie, zakładającym wstrzymanie działań osłonowych, inflacja może wzrosnąć nawet do poziomu 8 proc. O tym wariancie mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej szef NBP Adam Glapiński.

W drugiej połowie mielibyśmy wystrzał inflacji, być może do poziomu nawet 8 proc. Gdybyśmy tych tarcz nie usuwali, bylibyśmy w przebiegu linii zielonej – widocznej na poniższym wykresie – wyliczał.

Inflacja może ukształtować się „gdzieś pomiędzy dwoma scenariuszami”

NBP podkreślił, że proces dezinflacji jest wspierany przez niską inflację w otoczeniu polskiej gospodarki, „wygasanie wcześniejszych zaburzeń w łańcuchach dostaw” oraz obecne umocnienie kursu złotego, co przekłada się na spadek dynamiki cen importu.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Podczas konferencji prasowej Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim, omówił też dane dotyczące inflacji bazowej. – Wydaje się, że inflacja bazowa wyraźnie spada (…). W grudniu było 6,9 proc., teraz [tj. w styczniu – red.] będzie wyraźnie niżej – mówił.

Kotłowski stwierdził też, że scenariusze zaprezentowane przez NBP zakładają albo całkowity brak tarcz, albo utrzymanie wszystkich działań osłonowych. Zaznaczył przy tym, że z uwagi na np. spadające ceny energii inflacja ostatecznie „może ukształtować się gdzieś pomiędzy tymi dwoma scenariuszami”.

„Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD” zawiera też wiele innych danych, prognoz i wyliczeń.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Tak będą rosły największe gospodarki świata

NBP spodziewa się mniejszego od oczekiwań odbicie wzrostu gospodarczego w strefie euro. Prognozowana przez NBP dynamika PKB dla najważniejszych gospodarek przedstawia się następująco (w nawiasach podano wartości z projekcji listopadowej):

  • Strefa euro: 0,5 proc. w 2023 r., 0,7 proc. w 2024 r. (1,1 proc.), 1,3 proc. w 2025 r. (1,4 proc.), 1,2 proc. w 2026 r.
  • Niemcy: -0,1 proc. w 2023 r., 0,2 proc. w 2024 r. (0,9 proc.), 1,2 proc. w 2025 r. (1,3 proc.), 1,0 proc. w 2026 r.
  • Wielka Brytania: 0,1 proc. w 2023 r., 0,3 proc. w 2024 r. (0,5 proc.), 1,1 proc. w 2025 r. (1,1 proc.), 1,4 proc. w 2026 r.
  • Stany Zjednoczone: 2,5 proc. w 2023 r., 2,3 proc. w 2024 r. (1,3 proc.), 1,9 proc. w 2025 r. (1,8 proc.), 1,9 proc. w 2026 r.
  • Chiny: 5,2% w 2023 r., 4,8% w 2024 r. (4,5%), 4,5% w 2025 r. (4,4%), 4,0% w 2026 r.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Zobacz także:

Historyczne uderzenie w prezesa NBP. Wiemy, co z wnioskiem ws. Trybunału Stanu

Tak będzie rosnąć PKB

NBP zaprezentował też prognozy dotyczące PKB i jego składowych. Zakłada stopniową odbudowę aktywności gospodarczej.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Centralna ścieżka projekcji w wersji zakładającej utrzymanie działań osłonowych zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3,5 proc. w roku 2024, 4,2 proc. w roku 2025 i 3,3 proc. rok później. Natomiast centralna ścieżka projekcji w wersji, w której przewiduje się rezygnację z działań osłonowych, zakłada wzrost PKB rzędu 3,2 proc. w roku 2024, 3,6 proc. w roku 2025 i 3,2 proc. w roku 2026.

W bieżącej projekcji oczekuje się, że w latach 2024-2026 dynamika produktu potencjalnego ukształtuje się przeciętnie na poziomie 3,3 proc. r/r, a więc blisko swojej wieloletniej średniej (…). Pozytywnie na potencjał krajowej gospodarki w latach 2024-2026 wpłynie wzrost stopy inwestycji przedsiębiorstw zwiększający dynamikę kapitału produkcyjnego oraz aktywizacja uchodźców z Ukrainy i napływ migrantów z innych krajów podnoszące podaż pracy – czytamy w raporcie.

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Wskazano, że niekorzystnie na tempo wzrostu potencjalnego PKB w horyzoncie projekcji będą natomiast oddziaływać zmiany demograficzne odzwierciedlone w spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Będzie to wpływać na ograniczenie liczby osób aktywnych zawodowo.

Oczekuje się, że w latach 2024-2026 liczba pracujących i stopa bezrobocia pozostaną na relatywnie stabilnym poziomie (…). Na umiarkowany poziom popytu na pracę w najbliższych kwartałach wskazuje przewaga udziału firm ograniczających liczbę pracowników nad zwiększającymi ich liczbę w badaniach ankietowych NBP i odczytach subindeksu PMI dotyczącego zatrudnienia (..). Brak wyraźnego spadku stopy bezrobocia w 2024 r. w reakcji na ożywienie aktywności gospodarczej wiąże się z obserwowanym w ostatnich kwartałach zjawiskiem tzw. chomikowania pracy przez przedsiębiorstwa”

NBP wskazał, że w stosunku do poprzedniej, listopadowej projekcji nowe dane przyczyniły się do podwyższenia prognozowanego wzrostu gospodarczego w latach 2024-2025. Jeśli chodzi o inflację konsumencką, w latach 2024-2025 nastąpiła jej rewizja w dół.

Spodziewamy się, biorąc pod uwagę jak silnie rosną realne wynagrodzenia, że sprzedaż detaliczna przyspieszy. Poprawiają się nastroje konsumentów i to też sprzyjać będzie ożywaniu gospodarczemu – powiedział Jacek Kotłowski podczas prezentacji projekcji inflacji NBP

Tak może wyglądać wystrzał inflacji. NBP prezentuje dwa alternatywne wykresy - INFBusiness

Zobacz także:

Zysk NBP wyparował. Zadecydował jeden kluczowy czynnik

Co z inflacją? NBP o niepewności

Zdaniem NBP przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest silnie uzależniona od obecnych i przyszłych działań fiskalnych w Polsce, w tym skali i zakresu podejmowanych antyinflacyjnych działań osłonowych. Oprócz uwarunkowań wewnętrznych, ważnym źródłem ryzyka projekcji jest skala działań zbrojnych na świecie i zaburzeń w łańcuchach dostaw oddziałujących na stopień fragmentacji międzynarodowej wymiany handlowej”.

Warunki, w których funkcjonuje gospodarka, cechuje więc niepewność. Mówił o tym prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas ostatniej konferencji prasowej. – Doszliśmy do wniosku, że, tak jak było to miesiąc temu, dominującym czynnikiem jest niepewność. I ta niepewność sprawia, że utrzymujemy stopy na tym samym poziomie – stwierdził

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *