Procedura nadmiernego deficytu wobec Polski. Rząd musi przedstawić plan

Projekt rekomendacji Rady UE dotyczący tempa redukcji nadmiernego deficytu zostanie przedstawiony najprawdopodobniej pod koniec listopada 2024 roku – przekazało Ministerstwo Finansów w stanowisku przesłanym Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Polska ma otrzymać z UE rekomendacje wiążące przez co najmniej kolejne cztery ustawy budżetowe. Zdjęcie

Resort finansów podał, kiedy spodziewać się planu redukcji deficytu /Reporter

Resort finansów podał, kiedy spodziewać się planu redukcji deficytu /Reporter Reklama

W środę Komisja Europejska poinformowała, że zamierza rekomendować objęcie siedmiu krajów, w tym Polski, procedurą nadmiernego deficytu. Decyzję w tej sprawie podejmie w lipcu Rada Unii Europejskiej. Więcej pisaliśmy o tym między innymi tutaj.

Resort finansów w stanowisku przesłanym PAP wskazał, co dalej.

„Deficyt istotnie przekroczył próg”

„Komisja Europejska swoją publikacją oficjalnie potwierdziła, że procedura nadmiernego deficytu została otwarta wobec Polski. Deficyt w 2023 roku istotnie przekroczył 3 proc. PKB, dlatego Komisja Europejska była zobowiązana do takiego kroku” – czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Reklama

„Dzisiejsza publikacja raportu KE, otwiera procedurę nadmiernego deficytu (EDP) wobec siedmiu państw członkowskich w oparciu o dane o deficycie w 2023 roku” – dodano.

MF przypomniało, że w latach 2020-2023 reguły fiskalne w UE były zawieszone w związku z pandemią, a następnie z wojną w Ukrainie. Od 2024 roku nastąpił powrót do reguł UE, zgodnie z którymi procedura nadmiernego deficytu jest uruchamiana w przypadku przekroczenia przez deficyt sektora finansów publicznych, liczony według zasad unijnych, 3 proc. PKB.

„W ostatnich miesiącach prowadziliśmy intensywną komunikację z KE, podczas której wyjaśnialiśmy jakie są źródła deficytu. To efekt wojny w Ukrainie i naszych potężnych wydatków na modernizację armii oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiliśmy KE nasze szacunki wszystkich tych działań, stanowiących istotne czynniki, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o procedurze nadmiernego deficytu” – wskazano w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Zmiany w unijnym podejściu. Resort ma ręce pełne roboty

Przypomniano w nim, że w kwietniu weszła w życie reforma ram zarządzania gospodarczego w UE, w tym reguł fiskalnych. W przypadku krajów z długiem publicznym poniżej 60 proc. PKB okres korekty nadmiernego deficytu został wydłużony z obecnego 1,5 roku do 4 lat.

„Z prognoz Ministerstwa Finansów (prezentowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2025-2028) wynika, że dług sektora w 2026 roku przekroczyłby 60 proc. PKB. W związku z tym w następnych miesiącach Minister Finansów przedłoży Radzie Ministrów informację w sprawie ograniczeń deficytu w latach 2025-2028” – przekazano w stanowisku.

„Równolegle z pracami nad projektem budżetu będziemy przygotowywać średniookresowy plan budżetowo-strukturalny. Zgodnie z reformą zarządzania gospodarczego wszystkie państwa członkowskie przekażą UE na jesieni średniookresowe plany budżetowe i strukturalne. W tych planach, nawet jeśli kraj nie podlegałby EDP, i tak należy przedstawić ścieżkę ograniczenia deficytu do 2028 roku włącznie. Czyli najważniejszy element planów stanowić będą ścieżki wydatków, prowadzące do obniżenia deficytu” – dodano.

Dostaniemy rekomendacje. Zmienią nasz budżet na lata?

MF poinformowało, że tempo konsolidacji finansów publicznych będzie przedmiotem dialogu z Komisją Europejską, który rozpocznie się po przedstawieniu przez KE krajom propozycji ścieżek wydatkowych (tzw. trajektorii referencyjnych). Resort wyjaśnił, że proponowane ścieżki nie będą jednak – zgodnie z wymogami rozporządzenia UE – na tym etapie publikowane.

„Projekt rekomendacji Rady UE dotyczący tempa redukcji nadmiernego deficytu poznamy najprawdopodobniej pod koniec listopada bieżącego roku” – wskazał resort finansów. 

„Rada UE po ocenie planów dokonanej przez Komisję Europejskiej zarekomenduje pod koniec roku państwom członkowskim ścieżki wydatków, które będą wiążące dla co najmniej czterech kolejnych ustaw budżetowych. Polska planuje przekazać swój plan w uzgodnionym z Komisją Europejską terminie, który pozwoli zapewnić spójność między planem a projektem ustawy budżetowej na rok 2025″ – dodano. 

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdowski mówi Interii. Odc. 85: Dlaczego będę bronić kapitalizmu? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *