Umowa lojalnościowa: co to jest i do czego zobowiązuje?

Umowa o pracę Lojalka to umowa lojalnościowa, którą pracownik podpisuje z pracodawcą. Co oznacza i jakie są konsekwencje za naruszenie takiej umowy?

  • Co to jest umowa lojalnościowa?
  • Czy lojalka jest zgodna z prawem?
  • W jakich branżach obowiązuje zakaz konkurencji?
  • Konsekwencje naruszenia umowy lojalnościowej

„Lojalka” to popularna nazwa umowy lojalnościowej, którą pracodawca podpisuje z pracownikiem na określony czas. Umowa zwykle zawierana jest z konkretnego powodu, a pracodawca powinien dokładnie określić, czego oczekuje od pracownika.

Co to jest umowa lojalnościowa?

Umowa lojalnościowa to umowa, którą pracodawca może podpisać z pracownikiem w poniższych sytuacjach:

  • dotowania jego kursów, szkoleń czy studiów – zakład pracy pokrywa całość lub część kosztów szkoleń, ale w zamian oczekuje od pracownika zobowiązania, że ten będzie u niego świadczył pracę przez rok, dwa lub trzy od zakończenia szkolenia
  • zakazu konkurencji – w niektórych zawodach pracodawca może oczekiwać od pracownika lojalności i podpisania zobowiązania, że nie będzie świadczył pracy na zasadach umowy o pracę czy jakiejkolwiek innej działalności dla podmiotu, którego zakres działalności jest tożsamy z macierzystym miejscem pracy

Czy lojalka jest zgodna z prawem?

Umowa lojalnościowa to rozwiązanie, które przewiduje Kodeks Pracy. Jest zupełnie legalna i ma stanowić zabezpieczenie interesów pracodawcy przed ewentualną szkodą, którą mógłby wyrządzić pracownik.

W przypadku inwestowania w rozwój pracownika, przez lojalkę pracodawca zabezpiecza się przed tym, by wyszkolona osoba zbyt szybko nie opuściła jego zakładu pracy i nie wykorzystała zdobytych umiejętności u konkurencji. W przypadku zakazu konkurencji zakład pracy broni się przed świadczeniem pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką samą lub podobną działalność.

W jakich branżach obowiązuje zakaz konkurencji?

Umowa lojalnościowa o zakazie konkurencji obowiązuje najczęściej w tzw. branżach kreatywnych. Dotyczy: marketingu, mediów, wydawnictw, social mediów, firm z branży IT, ale też lekarzy czy prawników.

Konsekwencje naruszenia umowy lojalnościowej

Za naruszenie umowy lojalnościowej o zakazie konkurencji pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności. Zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, może również oczekiwać naprawienia szkody i potencjalnie utraconych korzyści. W praktyce oznacza to karę finansową, która może być bardzo wysoka.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *