Dofinansowanie na żłobek. Kto może otrzymać 400 złotych?

Dofinansowanie do żłobka Rodzice małych dzieci mogą otrzymać dodatkowe 400 złotych miesięcznie. Pieniądze przeznaczone są na konkretny cel, ale mogą o nie wnioskować wszyscy.

  • Co to jest dofinansowanie do żłobka?
  • 400 złotych na dofinansowanie do żłobka
  • Kto może skorzystać z dofinansowania?
  • Kto nie może skorzystać z dofinansowania na dziecko w żłobku?
  • Gdzie złożyć wniosek?

Każdy rodzic małych dzieci może otrzymać dodatkowe 400 złotych miesięcznie na dziecko. Dofinansowanie przeznaczone jest na konkretny cel i należy się wszystkim rodzicom konkretnej grupy maluchów. Przy wypłacie dofinansowania nie obowiązują żadne kryteria dochodowe.

Co to jest dofinansowanie do żłobka?

Dofinansowanie do żłobka to dodatkowe 400 złotych miesięcznie, które przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i wszystkim osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Można je otrzymać niezależnie od osiąganych dochodów, pod warunkiem, że dziecko uczeszcza do żłobka lub klubiku dziecięcego. Dzięki dofinansowaniu rodzice płacą mniej za pobyt dziecka w tych placówkach, a trzeba podkreślić, że opłaty za prywatny żłobek są zazwyczaj bardzo wysokie i w niewielu miastach wynoszą mniej niż tysiąc złotych miesięcznie. Za czesne w prywatnym żłobku w stolicy trzeba zapłacić nawet ponad dwa tysiące złotych.

400 złotych na dofinansowanie do żłobka

Z dodatkowego dofinansowania w wysokości 400 złotych mogą skorzystać rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka lub klubu malucha. Pieniądze można przeznaczyć także na opłatę opieki dziennego opiekuna, ale w tym wypadku pod warunkiem, że rodzic nie pobiera środków z rodzinnego kapitału opiekuńczego (pieniądze przeznaczone na dzieci pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dodatkowe 400 złotych na żłobek przysługuje:

  • rodzicom, rodzicom zastępczym, opiekunom prawnym, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystają z opieki dziennego opiekuna
  • rodzicom pierwszego i jedynego w rodzinie dziecka
  • rodzicom dziecka pierwszego w rodzinie, nawet jeśli na kolejne dziecko pobierają RKO
  • rodzicom drugiego i kolejnego w rodzinie dziecka, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO

Kto nie może skorzystać z dofinansowania na dziecko w żłobku?

Z dofinansowania na pobyt dziecka w żłobku nie mogą skorzystać rodzice, którzy pobierają środki z RKO. Muszą zatem zdecydować, czy na dane dziecko chcą pobierać RKO czy otrzymać dofinansowanie. Jeśli rodzice mają dwoje małych dzieci, mogą pobierać dofinansowanie do żłobka na jedno dziecko, a środki z RKO na drugie.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie na pobyt dziecka w żłobku, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Należy to zrobić najwcześniej pierwszego dnia, w którym maluch zaczął uczęszczać do żłobka. Jeśli rodzic złoży wniosek najpóźniej do końca 2. miesiąca od dnia, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki, ZUS zapłaci wyrównanie od pierwszego dnia pobytu w żłobku. Jeśli zrobi to później, np. po trzech miesiącach, ZUS nie zapłaci wyrównania. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *