ZUS wypłaci wyższe odszkodowanie w przypadku choroby zawodowej i wypadku przy pracy

Pieniądze Już od kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci wyższe odszkodowanie w dwóch przypadkach. Tłumaczymy, komu będzie ono przysługiwać i o ile wzrośnie jego kwota.

Osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, już niebawem będą mogły liczyć na wyższe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie podwyższone jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwało z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Tylko w 2023 roku ZUS wypłacił 42,7 tysięcy takich jednorazowych odszkodowań (na łączną kwotę 355 mln złotych). Z kolei przeciętna wysokość takiego odszkodowania w roku ubiegłym wyniosła 8,3 tys. zł.

Wyższe odszkodowanie z ZUS w dwóch przypadkach

Wraz z początkiem kwietnia wzrośnie kwota jednorazowych odszkodowań – chodzi o wystąpienie choroby zawodowej lub doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany otrzyma 1431 zł. Aktualnie obowiązująca kwota to 1269 zł, co oznacza, że odszkodowanie wzrośnie o 162 zł. Takie nowe kwoty będą obowiązywać do 31 marca 2025 roku. Trzeba pamiętać o tym, że ostatecznie suma wypłacanego odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który ocenia lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Wysokość takiego jednorazowego odszkodowania jest aktualizowana co roku i każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

O takie jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą ubiegać się osoby, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu, a przy tym są objęte ubezpieczeniem wypadkowym.

Jak podaje Zakłada Ubezpieczeń Społecznych, stały uszczerbek na zdrowiu oznacza naruszenie, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to stan, który trwa przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa. Oceny takiego uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po skończonym leczeniu i rehabilitacji. Przypominamy, że choć niewiele osób o tym wie, to COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową. Sprawdźcie też, jakie choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS.

Takie odszkodowanie może być przyznane więcej niż jeden raz

W niektórych przypadkach [takie osoby – przyp. red.] mogą otrzymać odszkodowanie nawet dwa razy, gdy stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Co ważne, prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – poinformowała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami (protokół powypadkowy, druk OL-9 wypełniony przez lekarza) ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni. Jeśli będzie ona pozytywna – odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *