Pola magnetyczne w regeneracji sportowców

Magnetostymulacja Magnetostymulacja poprawia proces odnowy biologicznej sportowców, przyspieszając go nawet o 30 proc. Po wysiłku fizycznym wpływa na poprawę ukrwienia i reguluje korzystnie poziom kwasu mlekowego, którzy może powodować ból mięśni oraz zakwasy. Wspomaga również procesy regeneracji po urazach i kontuzjach.

Odnowa biologiczna to – obok treningu – jeden z najważniejszych składowych sukcesu sportowca. Czym jest? Z pewnością to nie spa ani wellnes, z którymi bywa mylona. To działania mające na celu zachowanie lub poprawę stanu psychofizycznego organizmu. Albo inaczej: oddziaływanie na organizm za pomocą różnorakich środków w celu przyspieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych. W tym pojęciu mieści się nie tylko odpowiednia długość snu, właściwa dieta i nawodnienie czy niwelowanie stresu, ale także stosowanie metod fizykoterapii.

Odnowa biologiczna jest ważna i dla sportowców zawodowych, i osób które amatorsko lub półprofesjonalnie uprawiają sport. Trenerzy sportowi doskonale widzą, że odpowiednia regeneracja biologiczna stanowi nieodłączną część całego procesu przygotowania sportowego.

Odpowiedni odpoczynek między treningami jest nie mniej ważny niż sam trening. Odnowa biologiczna zapobiega stanom przeciążenia organizmu. Przy zaniedbaniach lub nieodpowiedniej odnowie biologicznej może dojść do przetrenowania, czego wynikiem – paradoksalnie – może być z kolei spadek formy czy kontuzje. Odnowa biologiczna na różnych etapach przygotowania sportowego pozwala zwiększyć efektywność każdego etapu procesu treningowego. Pomaga zregenerować i zrewitalizować organizm między treningami, przyspieszając powrót do formy i odzyskanie wydolności, oraz skutecznie przygotować go do osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Co nie mniej ważne, odpowiednia odnowa zmniejsza również ryzyko kontuzji.

Pola magnetyczne wspomagają regenerację sportowców

Wśród wielu metod odnowy biologicznej – masaży ręcznych lub wodnych, oddziaływania ciepłem lub zimnem, zabiegów takich jak sauna, ultradźwięki czy prądy, swoje stałe miejsce znalazła magnetostymulacja.

Odnowa biologiczna za pomocą [systemu do magnetostymulacji – red.] Viofor polega na oddziaływaniu na organizm impulsowym polem magnetycznym, co skutkuje zmianami wspomagającymi procesy regeneracji biologicznej – tłumaczą naukowcy z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w publikacji “The overview of wellnes methods for people practicing sports” („Przegląd metod odnowy biologicznej dla osób uprawiających sport”). – Ta terapia wykorzystuje pola magnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach – dodają. Jak wskazują autorzy pracy, magnetostymulacja nie tylko przyspiesza procesy regeneracji, ale też ma działanie analgetyczne (przeciwbólowe). Zwiększa mineralizację kości, hamuje procesy demineralizacji, wykazuje działanie przeciwzapalne, a także wpływa korzystanie na proces restytucji powysiłkowej (przywrócenie stanu z przed wysiłku).

Jak piszą autorzy pracy, zabiegi magnetostymulacji mogą być przeprowadzane na każdym etapie cyklu treningowego, nawet podczas przerw, ale najlepsze rezultaty (m.in. zmniejszenie długu tlenowego i napięcia mięśniowego) uzyskuje się po treningu.

Zabiegi urządzeniem Viofor zaleca się w przypadku bólu, obrzęków, urazów tkanek miękkich, kontuzji układu kostno-stawowego, stanów zapalnych stawów, a także w celu polepszenia natlenienia organizmu – wyliczają naukowcy.

Dla osób uprawiających sport znaczenie ma także wygoda stosowania tej formy fizykoterapii.

„Ta coraz bardziej popularna forma biologicznej regeneracji może być stosowana w domu (…) z uwagi na wysoki stopień bezpieczeństwa (…) – czytamy w artykule. – System Viofor z uwagi na odpowiednie wymiary może być wykorzystywany w każdych warunkach: w domu, podczas podróży, przed zajęciami sportowymi i po nich”.

Odnowa powysiłkowa

Magnetostymulacja Viofor korzystnie wpływa na restytucję powysiłkową, przyspieszając ją i skracając jej czas – do takich wniosków doszli autorzy dwóch badań nad działaniem Viofor u osób po wysiłku fizycznym.

W pierwszym badaniu, przeprowadzonym przez naukowców z Samodzielnego Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wzięło udział 40 studentów nieuprawiających czynnie sportu. Uczestnicy kilkakrotnie, w kilkudniowych odstępach, ćwiczyli na cykloergometrze (urządzeniu służącym do mierzenia pracy wykonywanej przez organizm), wykonując wysiłek submaksymalny, czyli mniej intensywny niż pełne możliwości fizyczne jednostki. Zarówno przed wysiłkiem, jak i po nim dokonywano pomiaru wartości ciśnienia krwi i tętna. Po każdym wysiłku czas restytucji określany był powrotem wartości tętna do częstości przedwysiłkowej. W pierwszym przypadku wypoczynek był bierny, w drugim wspomagany magnetostymulacją Viofor. Wynik badań wskazują na korzystny wpływ impulsowego pola magnetycznego na efektywność procesu restytucji. Stwierdzono, że czas wypoczynku wspomaganego magnetostymulacją był o 30 proc. krótszy niż czas wypoczynku biernego.

Korzystny wpływ magnetostymulacji urządzeniem Viofor na przebieg restytucji powysiłkowej potwierdziło również inne badanie, przeprowadzone w Zakładzie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jego uczestnicy byli poddawani trzykrotnej submaksymalnej próbie wysiłkowej na cykloergometrze.

Wyniki wykazały, że powrót do spoczynkowej częstości tętna i oddechu w grupie poddanej magnetostymulacji następował o około 40 proc. szybciej niż w przypadku grupy placebo.

Dlaczego magnetostymulacja działa korzystnie na odpoczynek powysiłkowy? Wiąże się to z oddziaływaniem terapeutycznego pola magnetycznego na obwodowe krążenie krwi oraz procesy przenoszenia i dyfuzji tlenu (przepływ cząsteczek z obszarów o większym stężeniu do obszarów mniejszym o stężeniu).

Ukrwienie i zakwasy

Magnetostymulacja polepsza ukrwienie mięśni po wysiłku, przyspieszając jego powrót do stanu sprzed wysiłku. Co więcej, zwiększa eliminację produktów przemiany materii, np. kwasu mlekowego – wykazały badania przeprowadzone dwa lata z rzędu na na grupie sportowców wyczynowych – (wioślarzy) w Węgierskim Centrum Olimpijskim. Obserwacji poddano trzy pięcioosobowe grupy sportowców, którzy brali udział w biegu wioślarskim na dystansie 1000 m.

Pierwszą grupę bezpośrednio po wysiłku poddawano magnetostymulacji Viofor, w przypadku drugiej grupy tylko pozorowano wykonanie zabiegu, trzecia grupa wypoczywała bez jakichkolwiek zabiegów. W badaniu oceniano poziom kwasu mlekowego – to związek powstający w mięśniach podczas intensywnego wysiłku fizycznego, w wyniku metabolizowania glukozy w warunkach beztlenowych. Wyniki pokazały, że w grupach poddanych magnetostymulacji poziom kwasu mlekowego wykazywał spadek już po pięciu minutach, podczas gdy w pozostałych grupach jego stężenie rosło.

Godzinę po wysiłku we krwi sportowców poddawanych działaniom pól magnetycznych poziom kwasu mlekowego wynosił 143 proc. normalnego stężenia, podczas gdy u pozostałych sportowców – ponad 200 proc.

Obok powysiłkowego stężenia kwasu mlekowego oceniano również ukrwienie za pomocą obrazu termograficznego sportowców przed wysiłkiem i po nim, zarówno bezpośrednio po zabiegach, jak i 60 minut po zakończeniu aktywności fizycznej. Analiza zdjęć z kamery termograficznej wykazała istotne różnice w ukrwieniu układu mięśniowego między grupą po zabiegach magnetostymulacji a grupami placebo na różnych etapach badania. Terapia impulsowym polem magnetycznym skutkowała lepszym ukrwieniem układu mięśniowego w porównaniu do grupy placebo, a także przyspieszyła powrót poziomu ukrwienia do stanu sprzed wysiłku.

Dostarczanie substancji odżywczych poprzez krwiobieg odgrywa kluczową rolę w wspieraniu regeneracji uszkodzonych tkanek mięśniowych po intensywnym wysiłku fizycznym. Poprawa ukrwienia nie tylko zapewnia niezbędne składniki odżywcze, ale również przyczynia się do efektywnego usuwania produktów przemiany materii, takich jak kwas mlekowy, który jest odpowiedzialny za uczucie zakwasów. Ten proces zwiększa skuteczność regeneracji mięśni, przyspieszając powrót do pełnej sprawności po wysiłku.

Kontuzje i urazy

Magnetostymulacja urządzeniem Viofor wspiera również procesy rehabilitacji po urazach sportowych. Jak wykazano w badaniach, wzmacnia mineralizację kości i skraca czas regeneracji i przebudowy tkanki kostnej. Inne badania pokazały, że jest skuteczna w łagodzeniu bólu, pobudzając wydzielanie beta-endorfin, zwanych hormonami szczęścia i mających najsilniejsze działanie ze wszystkich endorfin. To przyczynia się do zwiększenia odporności na ból i wspiera ogólny proces leczenia.

Wskazaniami medycznymi do zastosowania terapii są m.in. urazy i stany zapalne, stany po pęknięciach i złamaniach kości, stany z uszkodzeniem ciągłości skóry. Jak pokazały badania magnetostymulacja przyspiesza również gojenia ran.

Co równie istotne, magnetostymulacja wpływa korzystnie na psychologiczne aspekty przygotowań sportowców. Badania wykazały, że ta metoda ułatwia osiągnięcie stanu relaksacji oraz podnosi poziom koncentracji. W wielu dyscyplinach sportowych poprawa koncentracji bezpośrednio wpływa na osiągane rezultaty. Ten efekt jest osiągany poprzez pozytywny wpływ magnetostymulacji na układ nerwowy oraz modulację wartości amplitud fal mózgowych, co skutkuje zwiększeniem stopnia koncentracji i wprowadzeniem organizmu w stan relaksacji.

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Podmiotem prowadzącym reklamę oraz producentem wyrobów jest firma Med & Life Sp. z o. o.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *