Leszek Czarnecki decyzją sądu stracił kontrolę nad VB Leasing

Decyzją Sądu Okręgowego we Wrocławiu Leszek Czarnecki utracił kontrolę nad spółką VB Leasing (dawniej: Idea Getin Leasing). Postanowienie sądu zwiększa szanse na zaspokojenie wierzycieli Idea Banku, wśród których są m.in. obligatariusze GetBack – poinformował syndyk Marcin Kubiczek w komunikacie.

Leszek Czarnecki decyzją sądu stracił kontrolę nad VB Leasing

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Sąd zgodził się z wnioskiem syndyka masy upadłości Idea Banku Marcina Kubiczka, według którego Czarnecki uzyskał tę kontrolę w sposób bezprawny.

Sąd odebrał spółce Leszka Czarneckiego prawo głosowania z części akcji VB Leasing oraz prawo wykonywania uprawnień osobistych. Na ich podstawie LC Corp mógł decydować nie tylko o składzie zarządu i rady nadzorczej spółki, ale także o obsadzie kluczowego personelu oraz o istotnych transakcjach.

1 mld zł odszkodowania za Idea Bank. Syndyk pozywa Leszka Czarneckiego

Syndyk masy upadłości Idea Banku złożył pozew, w którym domaga się od Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania na rzecz upadłego banku. Według syndyka o taką łączną kwotę została uszczuplona masa upadłości Idea Banku wskutek bezprawnych i nieważnych czynności prawnych, na mocy których bank stracił kontrolę nad Idea Getin Leasing – poinformował Marcin Kubiczek.

Czytaj więcej…

W wyniku decyzji sądu Czarnecki dysponuje tylko 36,85 proc. proc. głosów na walnym zgromadzeniu, a 63,15 proc. jest w dyspozycji masy upadłości Idea Banku. To pozwala syndykowi na wybór nowych władz spółki.

Reprezentująca syndyka kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy przedstawiła sądowi dowody oraz opinie ekonomiczne i prawne wykazujące, że we wrześniu 2017 r. Leszek Czarnecki bezprawnie przejął 25,01 proc. akcji Idea Leasing (obecnie: VB Leasing) i uzyskał uprawnienia osobiste w tej spółce. Syndyk napisał we wniosku m.in., że „spółka Leszka Czarneckiego najpierw zbyt drogo sprzedała córce Idea Banku swoją spółkę Getin Leasing, aby następnie zbyt tanio (i na kredyt udzielony bez zgody walnego zgromadzenia Banku) odkupić od Banku kontrolę nad połączonymi Idea Leasing oraz Getin Leasing”.

Leszek Czarnecki przejął kontrolę nad spółką leasingową po kilkukrotnie zaniżonej cenie. Zdaniem syndyka nieważne były także dalsze zakupy akcji VB Leasing przez Leszka Czarneckiego i jego spółkę.

Postanowienie wrocławskiego sądu to kolejna odsłona walki syndyka o odzyskanie aktywów, dzięki którym miałby szansę zaspokoić wierzycieli Idea Banku, w tym obligatariuszy GetBack. Dzięki dotychczasowym działaniom prawnym syndyka Leszek Czarnecki nie może już sprzedać posiadanych 50,01 proc. akcji VB Leasing.

Syndyk na drodze sądowej domaga się od miliardera oraz LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania. Według niego o tyle została uszczuplona masa upadłości Idea Banku wskutek bezprawnych i nieważnych czynności prawnych, na mocy których bank stracił kontrolę nad VB Leasing.

Odzyskanie przez syndyka kontroli nad spółką w najbardziej optymistycznym scenariuszu umożliwi nie tylko częściowe zaspokojenie wierzycieli Idea Banku, ale również uregulowanie sytuacji leasingobiorców VB Leasing.

Z braku finansowania od połowy 2023 r. VB Leasing nie pozyskuje nowych klientów – obsługuje jedynie dotychczas zawarte umowy leasingowe. Z chwilą zamknięcia sprzedaży spółka utraciła zdolność do bieżącego regulowania podatku VAT od wpływających do niej rat leasingowych. VB Leasing nie posiada wystarczającego na to kapitału. Tzw. luka vatowska jest m.in. konsekwencją długów zaciągniętych na zapłatę Leszkowi Czarneckiemu zawyżonej ceny za GetinLeasing.

Jak wskazał we wniosku syndyk, „powoływany przez LC Corp zarząd spółki zaniedbał dywersyfikacji źródeł finansowania. Wbrew planom snutym przed połączeniem spółek leasingowych, zarząd spółki nie pozyskał alternatywnego źródła finansowania (…), które miało częściowo zrefinansować portfel wierzytelności leasingowych posiadany przez Idea Bank oraz dostarczać finansowania dla rozwoju nowej sprzedaży”.

Mimo kłopotów z pozyskaniem finansowania Leszek Czarnecki w ciągu kolejnych lat głosował za wypłatą na swoją rzecz łącznie ponad 100 mln dywidend.

Syndyk Idea Banku złożył swój pozew 8 marca, a 10 dni później sąd udzielił zabezpieczenia. Jak wyjaśnia reprezentujący syndyka mec. Mirosław Skrycki, postanowienie jest natychmiast wykonalne, choć LC Corp może złożyć na nie zażalenie. (PAP Biznes)

pr/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *