Dopłaty dla rolników. Stawki płatności za 2023 rok

Rolnicy aktywni zawodowo mogą liczyć na dodatkowe pieniądze wypłacane m.in. w formie dotacji bezpośrednich. Dopłaty płyną również za realizację ekoschematów. Ubiegać można się także o dofinansowanie do zakupu ciągnika. 

Ile pieniędzy z UE dostają polscy rolnicy? Sprawdziliśmy dotacje

fot. Jed Owen / / Unsplash

Dopłaty bezpośrednie to jedna z dotacji, na którą mogą liczyć rolnicy z Unii Europejskiej. Warunkiem uprawniającym do otrzymania środków pieniężnych jest posiadanie statusu rolnika aktywnego zawodowo, który posiada grunty o powierzchni większej niż 1 ha. Pieniądze z dotacji bezpośrednich przyznawane są proporcjonalnie do obszaru lub liczby posiadanych zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiamy stawki płatności m.in. do produkcji roślinnej oraz hodowli obowiązujących za 2023 rok.

Stawki płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r.

Rodzaj płatności

Stawki za 2023 r.     

Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) 

502,35 zł/ha

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna)

180,96 zł/ha

Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) 

280,33 zł/ha

Płatność do bydła 

343,46 zł/szt.

Płatność do krów 

439,41 zł/szt.

Płatność do owiec

116,44 zł/szt.

Płatność do kóz

47,84 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na nasiona

823,91 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych                     

471,53 zł/ha

Płatność do chmielu                               

1 985,54 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych                

1 501,05 zł/ha 

Płatność do buraków cukrowych                     

1 391,96 zł/ha

Płatność do pomidorów                             

2 047,34 zł/ha

Płatność do truskawek                      

1 237,42 zł/ha

Płatność do lnu 

463,10 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych 

134,35 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia

3,08 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe

3,08 zł/kg

Uzupełniająca płatność podstawowa

77,97 zł/ha

Innym rodzajem dopłat dla rolników są te obowiązujące w ramach ekoschematów. Stawki wynikają z rozporzadzenia ministra rolnictwa. Kwoty płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia Z tych za 2023 roku wynika, ze najwyższe dopaty obowiązują do ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 524,45 zł za hektar. 

Stawki płatności w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” za 2023 rok

Rodzaj płatności w ramach ekoschematów obszarowych 

 Liczba punktów

Stawka (zł/ha)

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

5

524,45

Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

5

524,45

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy

1

104,89

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem

3

314,67

Zróżnicowana struktura upraw

3

314,67

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji

2

209,78

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo

3

314,67

Uproszczone systemy uprawy

4

419,56

Wymieszanie słomy z glebą

2

209,78

Rolnicy mogą otrzymać również inne płatności bezpośrednie. Z opublikowanego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi wynikają stawki płatności za realizację pozostałych ekoschematów obszarowych.

Stawki płatności pozostałych ekoschematów za 2023 r. 

 Rodzaj płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Stawka (zł/ha)

 Obszary z roślinami miododajnymi           

1 256,77

 Integrowana Produkcja Roślin               

1 363,77

 Biologiczna ochrona upraw                  

419,64

 Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

292,27

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) co roku oferuje również opcje dofinansowania m.in. do zakupu urządzeń oraz maszyn rolniczych. W ubiegłym roku maksymalna kwota dopłaty wynosiła 250 tys. zł na jednego beneficjenta.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć! Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

KupDarmowy zapisWyślijImięPole wypełnione niepoprawnie!NazwiskoPole wypełnione niepoprawnie!Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:NIP (bez myślników)Pole wypełnione niepoprawnie!Nazwa firmyPole wypełnione niepoprawnie!Ulica, numer budynku/lokaluPole wypełnione niepoprawnie!Kod pocztowyPodaj kod w formacie xx-xxx!MiastoPole wypełnione niepoprawnie!Wyślij

DF

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *