ZUS może wstrzymać rentę rodzinną. Od 1 marca jest nowy limit

Renta rodzinna to świadczenie przyznawane bliskim osoby zmarłej, które bierze swoją kwotę z tego, co ZUS przekazywał zmarłemu za życia. Najczęściej z benefitu korzystają wdowy, rzadziej wdowcy. Niezależnie jednak od płci, można stracić wypłatę renty rodzinnej. Od 1 marca ZUS ustalił nowy limit. Zdjęcie

ZUS może wstrzymać rentę rodzinną. Od 1 marca jest nowy limit. /conectus /123RF/PICSEL

ZUS może wstrzymać rentę rodzinną. Od 1 marca jest nowy limit. /conectus /123RF/PICSEL Reklama

  • Renta rodzinna zwykle wypłacana jest w postaci tzw. renty wdowiej, czyli świadczenia przekazywanego wdowie po zmarłym mężu.
  • Generalnie jednak pieniądze te przekazywane są bliskim osoby zmarłej, która otrzymywała świadczenie z ZUS, a renta rodzinna to część tej sumy.
  • Renta rodzinna może być przyznawana dożywotnio, jednak są sytuacje, gdy ZUS zawiesi wypłaty. Od 1 marca obowiązuje bowiem nowy limit.

Renta rodzinna przysługuje wdowie, wdowcowi, ale także i innym członkom rodziny. I choć grupa uprawnionych do świadczenia jest dość szeroka, to ZUS wskazuje, że najczęściej ze świadczenia korzystają kobiety, które po śmierci męża nie są w stanie utrzymać się z własnego świadczenia.

Reklama

– Najczęściej w trudnej sytuacji materialnej po śmierci męża zostają kobiety, które nigdy nie pracowały, gdyż zajmowały się wychowaniem dzieci lub opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Śmierć współmałżonka to dla nich bardzo trudne doświadczenie, które dodatkowo może wiązać się z utratą bezpieczeństwa finansowego – przyznaje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka regionalna ZUS na Dolnym Śląsku.

Renta rodzinna pod warunkiem. ZUS sprawdza kryterium wiekowe

Wysokość renty rodzinnej jest ustalana przez ZUS na poziomie 85 proc. świadczenia, które dostałby zmarły mąż lub żona. Zazwyczaj warunkiem otrzymania renty rodzinnej jest przekroczenie 50. roku życia w momencie śmierci małżonka. W takim wypadku świadczenie przyznawane jest dożywotnio.

Kryterium wiekowe nie gra jednak roli, gdy:

  • beneficjent jest osobą niezdolną do pracy,
  • pod opieką ma dziecko (maksymalnie do 16. roku życia, a do 18. urodzin, jeśli się uczy), wnuka lub rodzeństwo zmarłego uprawnione do renty po nieżyjącym już członku rodziny.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, gdy występujemy o rentę rodzinną. Jeśli w momencie śmierci małżonka nie spełniamy warunku dotyczącego wieku lub niezdolności do pracy, ZUS daje 5 lat na to, by warunki wypełnić. Jeśli w ciągu 5 lat nie spełnimy warunków, renta rodzinna po zmarłym przepada.

Nowy limit od 1 marca. ZUS może wstrzymać rentę rodzinną

Renta rodzinna wypłacana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek. ZUS wysyła świadczenie do rąk własnych pocztą, przelewem na rachunek bankowy lub przekazuje do odbioru w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Jeśli spełniony został warunek ukończenia 50 lat w momencie przyznawania renty rodzinnej, świadczenie wypłacane jest przez ZUS dożywotnio. Jednak od 1 marca obowiązuje nowy limit dotyczący wypłat rent i świadczeń przedemerytalnych. 

Wszystko zależy od otrzymywanych dochodów. Jeśli biorca świadczenia dorabia do renty, a jeszcze nie osiągnął wieku emerytalnego, ZUS może zmniejszyć wypłatę renty rodzinnej lub kompletnie zawiesić wypłaty. Gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5278,30 zł brutto) renta będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. W przypadku jednak, gdy beneficjent dorobi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (9802,50 zł brutto), musi liczyć się z zawieszeniem wypłat renty rodzinnej.

Przemysław Terlecki 

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Rząd zapowiada kontynuację wakacji kredytowych Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *