UE zmienia podejście do finansów. To ważna wiadomość dla Polski

Unia Europejska chce podchodzić z większą wyrozumiałością do planowania finansów przez kraje członkowskie. To jednak nie oznacza rezygnacji z procedury naprawczej, która nadal będzie dotyczyć państw o zwiększonym deficycie budżetowym. Jednocześnie może to być dobra wiadomość dla Polski, ponieważ wydatki naszego państwa w 2024 r. znacząco przewyższają wpływy. Zdjęcie

Unia Europejska chce podchodzić z większą wyrozumiałością do planowania finansów przez kraje członkowskie /123RF/PICSEL

Unia Europejska chce podchodzić z większą wyrozumiałością do planowania finansów przez kraje członkowskie /123RF/PICSEL Reklama

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie nowych zasad budżetowych, które mają ułatwić krajom Unii obniżanie wskaźników zadłużenia – poinformowała w sobotę belgijska prezydencja w Radzie. 

„Nowe zasady znacznie poprawią istniejące ramy i zapewnią skuteczne i obowiązujące zasady dla wszystkich krajów UE. Cieszę się, że znaleźliśmy wyważone porozumienie, które pozwoli teraz na szybkie wdrożenie (tych zasad)” – oświadczył belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem.

Kraje UE będę mogły się zadłużyć. Ale mądrze

Według kryteriów budżetowych z Maastricht dług publiczny krajów członkowskich Unii nie może przekraczać 60 proc. produktu krajowego brutto, a deficyt sektora finansów publicznych 3 proc. PKB. Inflacja natomiast nie może być wyższa niż średnia w trzech krajach o najniższym wskaźniku powiększona o 1,5 pkt proc. 

Reklama

Przygotowana przez Komisję Europejską reforma zasad budżetowych nie zmienia w żaden sposób tych pułapów. Jej ogólnym celem jest zapewnienie krajom członkowskim możliwości „stopniowej, realistycznej, trwałej” i nie hamującej wzrostu gospodarczego redukcji wskaźników zadłużenia i deficytu. Przy jednoczesnym utrzymaniu inwestycji w obszarach, które UE definiuje jako strategiczne, czyli: cyfryzacja, ekologia, polityka społeczna czy obronność.

Dotychczasowe przepisy dotyczące monitorowania i egzekwowania kryteriów budżetowych z Maastricht były oceniane przez wiele państw UE jako zbyt surowe i nie umożliwiające uwzględniania konkretnych, szczególnych uwarunkowań państw członkowskich. Teraz ma się to zmienić.

Procedura nadmiernego deficytu zostaje, ale będzie „luźniejsza”. To dobra wiadomość dla Polski

Zgodnie z nowymi zasadami, które muszą zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez PE i Radę UE, Komisja będzie przedstawiać „trajektorię referencyjną” państwom członkowskim, w których dług publiczny przekracza 60 proc. produktu krajowego brutto lub w których deficyt publiczny przekracza 3 proc. PKB. „Trajektoria referencyjna” to zbiór zaleceń, w jaki sposób dane państwo może zapewnić, że do końca czteroletniego okresu korekty fiskalnej dług publiczny będzie prawdopodobnie spadał lub pozostanie na rozsądnym poziomie w perspektywie średnioterminowej.  

Kraje z deficytem powyżej 3 proc. będą musiały podjąć działania, by go obniżyć o 0,5 punktu procentowego w skali roku. W przypadku krajów o wyższych deficytach wymagania będą wyższe.  

Do 2020 r. kraje o nadmiernym deficycie budżetowym podlegały pod kontrolę KE, która narzucała sztywny plan reform, mający na celu obniżenie zadłużenia. Data ta jest o tyle kluczowa, że z uwagi na wybuch pandemii europejskie władze zdecydowały się zawiesić obowiązywanie procedury nadmiernego deficytu na kolejne cztery lata. Okres ten mija wraz z końcem 2024 r. 

Dlatego bardziej swobodne podejście do kwestii procesu obniżania zadłużenia wydaję się z polskiej perspektywy być dobrą wiadomością. Przypomnijmy, że zgodnie z podpisaną już przez prezydenta ustawą budżetową na bieżący rok, suma wydatków z kasy państwa przewyższą kwotę wpływów o 184 mld zł. Z kolei deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 5,1 proc. PKB. 

Minister finansów: Porozumienie z PE to fantastycznie wykonana praca

Do sprawy odniósł się także minister finansów Andrzej Domański. Na koncie na platformie X pogratulował on swojemu odpowiednikowi z Belgii, który nadzorował porozumienie z Parlamentem Europejskim. Nazwał to „fantastycznie wykonaną pracą”.

Rozwiń

„Mamy porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowej architektury fiskalnej UE. Zwiększone inwestycje w obronność nie będą brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu. Dostosowania fiskalne będą mogły trwać dłużej” – napisał na platformie X minister finansów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Szczerze o pieniądzach”: Work-life balance dzięki AI? Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *