Rząd chce ratować Pocztę Polską. B. Budka tłumaczy, co planuje

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje przekazać Poczcie Polskiej dotację celową – wynika z odpowiedzi ministra Borysa Budki na interpelację poselską. Pomoc finansowa ma być odpowiedzią rządu na zapewnienie stabilizacji finansowej spółki. A ta w ostatnim czasie uległa znacznemu pogorszeniu. Zdjęcie

Borys Budka planuje przekazać dotację celową Poczcie Polskiej /Mateusz Grochocki, Piotr Molecki /East News

Borys Budka planuje przekazać dotację celową Poczcie Polskiej /Mateusz Grochocki, Piotr Molecki /East News Reklama

Jak informowaliśmy w Interii, Poczta Polska boryka się z problemami finansowymi – straty za rok 2023 mogą wynieść 700 mln zł. Zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” zarząd spółki podejmował decyzje bez uwzględniania kosztów. Pojawiły się opóźnienia w egzekwowaniu należności, które do października 2023 miały sięgać niemal 200 mln zł. Ponadto zarząd Poczty Polskiej miał wykazywać się niegospodarnością, m.in. płacąc za dzierżawę miejsc na automaty pocztowe zdecydowanie więcej, niż wynikałoby to z faktycznej liczby maszyn. Pracownicy firmy nie otrzymali w ubiegłym roku podwyżek czy premii świątecznych.

Reklama

– Obecna kondycja polskiej poczty jest zła, co nie jest jedynie konsekwencją zaniedbań ostatnich kilku lat, lecz zaniedbaniem strategicznym. To cud, iż tak duża firma, ostatnia chyba z okresu PRL, przetrwała aż tak długo, bez praktycznie żadnego wsparcia ze strony państwa, a często przejmując za to państwo liczne obowiązki – mówił w grudniu ub. roku Przemysław Sypniewski, były prezes Poczty Polskiej, który zrezygnował ze swoich obowiązków przed planowanymi na maj 2020 roku wyborami kopertowymi.

Poczta Polska może otrzymać dotację celową od MAP

Okazuje się jednak, że jest światełko w tunelu. Zastrzyk gotówki dla Poczty Polskiej planuje obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych. W odpowiedzi na poselską interpelację skierowaną przez posłankę Aleksandrę Gajewską (KO) minister Borys Budka przekazał, że rząd planuje przekazać pomoc finansową spółce. Podkreślił, że obecnie kluczowe jest zapewnienie jej stabilizacji finansowej. 

„W związku z tym Minister Aktywów Państwowych prowadzi działania niezbędne do uruchomienia finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta Polska S.A., za 2021 i 2022 r. Finansowanie to udzielane jest z budżetu państwa w formie dotacji celowej (…) i stanowi pomoc publiczną, podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej. Priorytetem Ministra Aktywów Państwowych jest jak najszybsze dokończenie procesu notyfikacji i uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej potwierdzającej zgodność planowanej pomocy publicznej z prawem europejskim.” – napisał Budka. 

W tekście odpowiedzi nie ma jednak zawartej informacji na temat wysokości dotacji. Zwróciliśmy się o to z pytaniem do ministerstwa, czekamy na odpowiedź.

„Zarząd jest świadomy konieczności podniesienia wynagrodzeń”

Szef resortu podkreślił, że Poczta Polska działa obecnie „w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym”. Jako przyczyny wskazał m.in. silną konkurencję ze strony innych operatorów, spadek wolumenu przesyłek listowych, wzrost inflacji i kosztów zatrudnienia czy energii. Wskazał, że spółka ma ograniczone możliwości redukcji kosztów. 

„Jednym z dostępnych działań jest optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości niewykorzystywanych do prowadzenia działalności. Nieruchomości takie Spółka przeznacza do sprzedaży lub wynajmu, w zależności od ich potencjału rynkowego.(…) Prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji zarządu spółki, zaś (…) walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, np. w kwestii wynagrodzeń pracowników, gospodarowania nieruchomościami spółki oraz jej oferty usługowej.” – wskazał minister. 

Jednocześnie przekazał, powołując się na informacje ze strony zarządu spółki, że jej władze są świadome „konieczności podniesienia wynagrodzeń, zwłaszcza pracowników najniżej zarabiających, a rozwiązania w tym zakresie warunkuje sytuacja ekonomiczna Spółki.

Nowelizacja prawa ma pomóc Poczcie Polskiej

Borys Budka podkreślił ponadto, że na mocy znowelizowanego Prawa pocztowego spółka ma możliwość korzystania z nowych rozwiązań technologicznych, jak np. automatów paczkowych, oferowania elektronicznej formy udzielania pełomocnictwa pocztowego czy możliwości składania elektronicznej reklamacji.

„Zmiany te umożliwiają operatorowi wyznaczonemu wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, atrakcyjnych dla jego klientów. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one wszystkich działających w Polsce operatorów pocztowych, regulując przyjmowane przez nich rozwiązania i wskazując potencjalne kierunki rozwoju ich usług.” – napisał Budka.

Minister wskazał ponadto na inną zmianę prawną – ustawę o doręczeniach elektronicznych, która ma usprawnić proces komunikacji z udziałem podmiotów publicznych.

„Spółka poinformowała również, że wprowadza usługi dodatkowe powiązane z e-usługami publicznymi, z których najistotniejszą jest kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tzw. kwalifikowana usługa zaufania), która umożliwia uwierzytelnioną komunikację elektroniczną pomiędzy podmiotami niepublicznymi. Przygotowuje też zmiany w zakresie usług finansowych.” – poinformował Budka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy wracamy w Polsce do rządów prawa? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *