RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na poziomie 5,75 proc. RPP ostrzega jednak, że „w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w drugiej połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”.

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych (Licencjodawca, Flicrk, NBP)

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

Stopy procentowe zostały utrzymane w lutym na dotychczasowym poziomie. RPP poinformowała o godz. 14:00, że główna stopa referencyjna wciąż będzie wynosić 5,75 proc. Po południu Narodowy Bank Polski opublikował komunikat, w którym szerzej wyjaśnia powody swojej decyzji. Przedstawia też swoje prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju.

Rada powody utrzymania stóp tłumaczy w sposób zbliżony do tego, co usłyszeliśmy przed miesiącem. „Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami. W IV kw. 2023 r. roczna dynamika PKB w strefie euro pozostała zbliżona do zera, a w Niemczech ponownie była ujemna” – czytamy w komunikacie.

Rada wskazuje też na odczyt dotyczący PKB – dynamika wzrostu wyniosła 0,2 proc. rok do roku, „co wskazuje, że w IV kw. 2023 r. roczne tempo wzrostu gospodarczego zwiększyło się, choć pozostało relatywnie niskie”. RPP wskazuje też na obniżoną inflację, która spadła w grudniu do poziomu 6,2 proc. z 6,6 proc. w listopadzie.

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

„Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, a także inflacji bazowej. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wzrost rocznej dynamiki cen energii” – czytamy w komunikacie.

Rada podkreśla też, że napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

RPP: Inflacja może wzrosnąć po zlikwidowaniu tarcz

RPP przewiduje, że w pierwszym kwartale 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy.

RPP tłumaczy decyzję i ostrzega przed tym, co może się wydarzyć w drugiej połowie roku - INFBusiness

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym

Na podstawie powyższych przesłanek Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. „Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej” – podsumowuje RPP.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *