Czy można dziedziczyć po byłym małżonku? Testament po byłym małżonku

Wiadomo, że w przypadku śmierci, majątek zmarłego w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek oraz dzieci. Co jednak dzieje się, gdy zmarł były małżonek? Czy po nim także przysługuje prawo do dziedziczenia? Wyjaśniamy. Zdjęcie

Według dziedziczenia ustawowego nie można dziedziczyć po byłym małżonku. /123RF/PICSEL /123RF/PICSEL

Według dziedziczenia ustawowego nie można dziedziczyć po byłym małżonku. /123RF/PICSEL /123RF/PICSEL Reklama

Podział majątku – kto dziedziczy po zmarłym?

Podział spadku może odbywać się na dwa sposoby, poprzez dziedziczenie ustawowe lub zgodnie z pozostawionym testamentem. W przypadku, gdy osoba zmarła nie pozostawiła żadnego dokumentu, testament nie objął całej masy spadkowej lub został uznany za nieważny, to zgodnie z prawem majątek dzielony jest według określonej kolejności opisanej w Kodeksie cywilnym.

Pierwszeństwo w dziedziczeniu ma małżonek oraz dzieci zmarłego. Spadek dzielony jest między spadkobierców w równych częściach. Mimo to małżonkowi nie może przysługiwać część mniejsza niż jedna czwarta wartości całego majątku.

Reklama

Następną grupą, która dziedziczy spadek po zmarłym, są rodzice. Ci otrzymują prawo do majątku, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych. Każdy z rodziców może odziedziczyć jedynie jedną czwartą spadku. W przypadku, gdy ojciec lub matka nie dożyli podziału spadku, ich część przechodzi na rodzeństwo zmarłego, a następnie na jego zstępnych.

Jeśli w podziale spadku nie mogą wziąć udziału zmarłego zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo lub zstępni rodzeństwa to zgodnie z prawem dziedziczą dziadkowie spadkodawcy. Jeżeli jeden z dziadków nie dożył podziału, jego część należy się zstępnym tej osoby.

Gdy spadkodawca nie ma żadnych krewnych, którzy według dziedziczenia ustawowego mogliby otrzymać spadek, to przekazywany jest on zstępnym małżonka zmarłego. Masa spadkowa jest dzielona między nich w równych częściach.

W sytuacji, w której zmarły nie ma krewnych, ani nie miał małżonka, jego spadek zostaje przekazany do gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli ustalenie miejsca zamieszkania nie byłoby możliwe, to masa spadkowa przypada Skarbowi Państwa.

Kto dziedziczy, gdy zmarły pozostawi testament?

Gdy zmarły przed śmiercią spisał testament i został on uznany, jako ważny, to kwestia dziedziczenia jest o wiele prostsza. Masa spadkowa jest wówczas rozdzielana zgodnie z wolą osoby zmarłej. W testamencie spadkodawca może przepisać swój majątek, komu chce.

Osoby, które odziedziczą masę spadkową przepisaną w testamencie, nie muszą być w żaden sposób spokrewnione ze zmarłym.

Czy można dziedziczyć po byłym małżonku?

Dziedziczenie po byłym małżonku jest niemożliwe. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy sąd orzekł rozwód lub separację małżonków. Według dziedziczenia ustawowego prawo do dziedziczenia pozostaje tylko u dzieci.

Jeżeli małżonek zmarł, gdy między nim, a współmałżonkiem toczyła się sprawa rozwodowa, którą zainicjował spadkodawca, to współmałżonek nadal może utracić prawo do dziedziczenia. Wystąpić o to mogą pozostali spadkobiercy ustawowi.

Po byłym małżonku można dziedziczyć tylko, gdy zmarły pozostawił testament, w którym masę spadkową lub jej część przepisał na byłego współmałżonka. Jeśli jednak tak nie będzie, a testament zostanie spisany, były małżonek zmarłego nie ma prawa do zachowku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdowski mówi Interii. Odc. 62: Skąd się biorą nierówności i czy są one szkodliwe? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *