Sondaż: Jak Polacy oceniają zmiany dotyczące prac domowych w szkołach?

"Prace domowe w szkołach podstawowych mają nie być oceniane przez nauczycieli – jak ocenia Pani/Pan tę propozycję?" – takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.
Sondaż: Jak Polacy oceniają zmiany dotyczące prac domowych w szkołach? - INFBusiness

Barbara Nowacka chce, aby uczniowie szkół podstawowych nie musieli odrabiać obowiązkowych prac domowych

Foto: PAP, Adobe Stock

– To, co jest potrzebne, to jest odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych i od początku kwietnia takie rozporządzenie wejdzie — zapowiedziała nowa ministra edukacji, Barbara Nowacka.

Co znalazło się w projekcie rozporządzenia dotyczącego m.in. prac domowych w szkołach podstawowych?

W piątek projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.

Przedstawiony projekt przewiduje całkowite wycofanie prac domowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w przypadku klas IV-VIII prace domowe mogą być zadane, ale nie będą obowiązkowe, a nauczyciel nie będzie oceniał ich braku ani sposobu wykonania.

Odejście od prac domowych w szkołach było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka wyjaśniając szczegóły pomysłu podkreślała, że prace domowe w klasach IV-VIII będą mogły być zadawane, ale nauczyciel nie będzie wystawiał za nie oceny, a jedynie przekazywał uczniowi uwagi co do jej wykonania i tego, nad czym uczeń powinien jeszcze popracować. Zmiany dotyczą jedynie prac pisemnych — uczniowie nadal będą musieli czytać obowiązkowe lektury szkolne a także np. uczyć się tabliczki mnożenia. 

Rozporządzenie znowelizuje także zasady ocen śródrocznych oraz końcowych z religii oraz etyki, które przestaną wliczać się do średniej jako przedmioty nieobowiązkowe.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 września 2024 roku, ale przepisy dotyczące prac domowych mają obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw.

Odejście od obowiązkowych prac domowych ma być odpowiedzią na nadmierne obciążenie uczniów szkół podstawowych nauką. Minister edukacji zapowiada, że kolejnym krokiem będzie odchudzenie szkolnego programu nauczania.

Zmiany dotyczą jedynie szkół podstawowych — w szkołach średnich prace domowe nadal będą obowiązkowe i oceniane.

Sondaż: 56,5 proc. najmłodszych respondentów pozytywnie ocenia pomysł odejścia od oceniania prac domowych

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają proponowane zmiany. W pytaniu poprosiliśmy o opinię na temat pomysłu, by prace domowe w szkołach podstawowych nie były oceniane przez nauczycieli.

40,7 proc. badanych oceniło ten pomysł pozytywnie.

Negatywną ocenę wyraziło 37,8 proc. respondentów.

21,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Pozytywna opinia dotycząca planu zniesienia ocen prac domowych maleje wraz z wiekiem (56% – badani w wieku do 24 lat, 33% – powyżej 50 lat). Cztery osoby na dziesięć (41%) z wykształceniem wyższym pozytywnie oceniają tę propozycję. Takiego samego zdania jest co drugi respondent (49%) z dochodem netto między 4001 a 5000 zł oraz nieco mniejszy odsetek badanych (47%) z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców — komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 stycznia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *