EDP Renewables wkracza na australijski rynek

EDP Renewables wkracza na australijski rynek - INFBusiness

– Przejęcie lokalnego gracza umożliwi EDP realizację elektrowni wiatrowych i słonecznych oraz magazynów energii na nowym rynku. - Australia stanowi jeden z najbardziej obiecujących rynków w regionie Azji i Pacyfiku, w którym EDPR jest obecny od 2022 roku.

EDP Renewables (EDPR), światowy lider w branży energetyki odnawialnej, zwiększył swoją obecność w regionie Azji i Pacyfiku wchodząc na australijski rynek z zamiarem wykorzystania znacznego potencjału rozwojowego OZE w tym kraju.

Aby w pełni zrealizować swoją strategię i zobowiązania wobec rynku, spółka przejęła lokalnego gracza z branży OZE: ITP Development (ITPD). W ten sposób zespół ITPD dołączył do kadr grupy EDP, która obecnie zatrudnia blisko 13 000 osób na całym świecie.

W ocenie EDPR Australia stanowi rynek o silnych podstawach i dużym potencjale rozwoju energetyki odnawialnej. EDPR spodziewa się świetnych wyników dzięki połączeniu silnej obecności w regionie Azji i Pacyfiku z wiedzą płynącą z doświadczenia ITPD na rynku lokalnym. Ponadto EDPR wnosi do Australii swój globalny zasięg, biegłość techniczną oraz praktyczną wiedzę z dziedziny zarządzania energią.

W Australii EDPR planuje realizować przede wszystkim inwestycje od podstaw w duże obiekty energetyki wiatrowej i słonecznej połączone z innowacyjnymi magazynami energii. To strategiczne posunięcie przynosi grupie obiekty o łącznej mocy zainstalowanej 1,5 GW wraz z szeregiem planowanych inwestycji w elektrownie wiatrowe i słoneczne na różnym etapie realizacji, z możliwością wyposażenia ich w akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS) we wschodniej Australii, głównie w stanach Nowa Południowa Walia i Queensland. W portfelu przejętej spółki znajduje się również farma słoneczna o mocy zainstalowanej 480 MWp i system magazynowania energii BESS o pojemności 200 MW na zaawansowanym etapie realizacji w stanie Queensland. Obiekty mają zostać oddane do użytku do 2026 r., co przyczyni się do realizacji celu zerowej emisji netto w tym stanie. 

Australia przyjęła ambitny plan ograniczania emisji CO2, co czyni z niej jeden z bardziej obiecujących rynków w tym regionie. Obecnie 38% ogółu energii wytwarzanej w Australii pochodzi ze źródeł odnawialnych; władze państwa postawiły sobie ambitne cele zwiększenia udziału OZE do poziomu 82% do 2030 r. i pełnego zastąpienia nimi węgla do 2040 r. Realizacja tych celów ma nastąpić w drodze budowy nowych obiektów OZE o łącznej mocy zainstalowanej 26 GW. Australijskie przepisy regulujące magazynowanie energii należą do najbardziej postępowych i najlepiej egzekwowanych na świecie.

EDPR podejmuje coraz więcej działań na rynkach o dużym potencjale ograniczania emisji CO2, w tym m.in. w Australii, Singapurze i Japonii. Państwa te wyróżniają przejrzyste drogi dostępu do rynku, stabilne ramy prawne i ambitne cele klimatyczne; każdy z tych czynników pozwala na maksymalizację wartości, w związku z czym EDPR traktuje te rynki jako strategiczne obszary rozwoju na najbliższe lata.

EDP Renewables jest obecny w regionie Azji i Pacyfiku od 2022 r. i w tym okresie zrealizował na tutejszych rynkach obiekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 1,3 GWp (905 MWac) – zarówno wielkoskalowe, jak i w ramach systemów rozproszonych. Spółka inwestuje również w opracowywanie innowacyjnych technologii, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną w tym regionie; należą do nich pływające elektrownie słoneczne, a także rozwiązania łączące elektrownie fotowoltaiczne z magazynami energii, które pozwalają produkować czystą energię na wyspach bez dostępu do sieci elektroenergetycznej, i przez to uzależnionym od paliw kopalnych. 

Azja i Pacyfik jest jednym z czterech głównych regionów świata, w których jest obecna EDP. Łączna moc obiektów EDP w tych czterech regionach wynosi 26 GW, a ponad 22 GW mocy zainstalowanej znajduje się. w elektrowniach słonecznych, wiatrowych i wodnych. Spółka zamierza do 2030 r. powiększyć swój portfel obiektów OZE do łącznej mocy zainstalowanej 50 GW i stać się podmiotem opartym w 100% na odnawialnych źródłach energii.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *