Uzależnienie od paliw kopalnych. Polska między Irlandią i Grecją

Doniesienia o gwałtownym przyspieszeniu transformacji energetycznej w Europie (polegającej na odchodzeniu od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii – OZE) na razie wydają się nieco przesadzone. Z wyliczeń Eurostatu wynika, że w 2022 roku zależność całej UE od paliw kopalnych nieco wzrosła w stosunku do 2021 roku. Na energetyczny przełom w skali UE przyjdzie nam jeszcze poczekać – od lat 90. ubiegłego wieku uzależnienie od paliw kopalnych spadło z ponad 80 proc. do ok. 70 proc. Zdjęcie

Europa z trudem odchodzi od paliw kopalnych /123RF/PICSEL

Europa z trudem odchodzi od paliw kopalnych /123RF/PICSEL Reklama

Eurostat opublikował dane dotyczące uzależnienia krajów UE od paliw kopalnych (relacji paliwa kopalne vs inne, w tym odnawialne źródła energii – OZE). Zależność od paliw kopalnych w UE nieznacznie wzrosła w 2022 r. (70,9 proc.), w stosunku do 2021 (69,9 proc.). Niby niewiele, jednak takie dane mogą niepokoić w epoce gruntownej transformacji energetycznej, która stała się jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej UE.

Pandemia i wojna w Ukrainie na „krótką metę” utrudniają transformację energetyczną

Wyjaśnijmy, że Eurostat podaje dane dotyczące dostępnej energii brutto, a więc dostaw energii na terenie danego kraju (z których wyciągana jest średnia dla UE) łącznie z paliwami kopalnymi wykorzystywanymi do transportu. Nie mówimy więc tylko o źródłach produkcji energii elektrycznej, czy cieplnej.

Reklama

Jak można się domyślać, stały trend zmniejszania zależności UE od energii ze źródeł kopalnych został zachwiany przez dwa niespodziewane zdarzenia o charakterze globalnym – pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie. Ceny surowców oszalały, państwa europejskie musiały w trybie pilnym szukać nowych dostawców, a rozpoczęty wcześniej trend wygaszania elektrowni atomowych nie pomógł w zmianie energetycznego miksu i odchodzenie od paliw kopalnych.

Jakie kraje UE najszybciej odchodzą od paliw kopalnych?

Dane Eurostatu pokazują, że Polska, choć poczyniła znaczne postępy w rozwoju OZE (fotowoltaika i energia z wiatru), wciąż znajduje się w grupie krajów o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na energię z tradycyjnych, kopalnych źródeł (ponad 85 proc. – wg. Eurostatu).

W 2022 r. krajem UE o najwyższym udziale paliw kopalnych w dostępnej energii brutto pozostała Malta (96,1 proc.), a za nią uplasowały się Cypr (89,3 proc.) i Holandia (87,6 proc.).

W większości pozostałych krajów UE udział ten mieścił się w przedziale od 50 proc. do 85 proc. – wynika z danych Eurostatu. Tylko Szwecja (30,4 proc.) i Finlandia (38,3 proc.) miały udziały poniżej 50 proc.

Wykres. Udział paliw kopalnych w dostępnej energii brutto w poszczególnych krajach UE

Zdjęcie

Źródło: Eurostat /

Źródło: Eurostat /

Rok 2022 był wyjątkowy – znacznie spadło wytwarzanie energii jądrowej

Statystyka energetycznego bilansu w krajach UE jest mocno obciążona zmianami w energetyce jądrowej.

Według Eurostatu, w 2022 r. 13 krajów UE zajmujących się produkcją energii jądrowej wytworzyło 609 tys. gigawatogodzin (GWh) energii jądrowej (-16,7 proc. w porównaniu z 2021 r.). To najniższy poziom odnotowany w okresie od 1990 r., czyli pierwszego roku, dla którego dostępne są porównywalne dane dla wszystkich krajów UE. Takiego spadku nie zdołały zbilansować odnawialne źródła energii (OZE), stąd „tąpnięcie” w wieloletnim trendzie spadku udziału paliw kopalnych w unijnym energetycznym miksie.

Przypomnijmy: spadek produkcji energii jądrowej wynikał przede wszystkim z wyłączenia reaktorów w Niemczech oraz konserwacji i napraw we Francji. Na koniec 2022 r. w UE działały 103 reaktory jądrowe w porównaniu do 106 na koniec 2021 r.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przestępcy, a nie więźniowie polityczni INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *