Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku

Renta alkoholowa to potoczne określenie na świadczenie, które jest przyznawane osobom, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Oto ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku.

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku

Renta alkoholowa. Co to za świadczenie? Ile wynosi i komu przysługuje? (Getty Images, Kinga Krzeminska)

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Określenie „renta alkoholowa” nie jest terminem, który można odnaleźć w aktach prawnych, ustawach czy odrębnych przepisach. Mimo to jest to nazwa, którą powszechnie używa się do określenia renty, przyznawanej z tytułu niezdolności do pracy, między innymi spowodowanej nadużywaniem alkoholu. Jakie kryteria muszą spełnić osoby, które chciałyby ubiegać się o takie świadczenie?

Renta alkoholowa. Oto komu przysługuje

Zgodnie z badaniami Eurostatu, opublikowanymi pod koniec 2023 roku, Polska znalazła się na czołowych miejscach wśród państw Unii Europejskiej, w których występuje najwyższy współczynnik zgonów wywołanych przez nadużywanie alkoholu. Wyżej znalazła się tylko Słowenia. Choroba alkoholowa, oprócz śmierci, może doprowadzić również do wyniszczenia organizmu, które w konsekwencji może skutkować brakiem możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Zobacz także: Wydatki wreszcie wyszły na jaw. Prawnik ocenił kwotę: niedopuszczalne

Renta alkoholowa jest terminem, którym określane jest świadczenie wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu schorzeń, które mogą powstać w wyniku nadużywania używki. Do tych mogą należeć natomiast między innymi zespół Ortella (nazywany obłędem alkoholowym) czy zapalenie trzustki. Renta alkoholowa jest więc w istocie rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Wyniszczenie organizmu, które spowodowało całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, nie jest to jednak jedynym kryterium, które należy spełnić, by móc ubiegać się o wsparcie. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, renta może zostać przyznana po spełnieniu warunków:

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

  • uzyskanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • osiągnięcie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, który jest zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy
  • wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych w przepisach.

Co ważne, sama choroba alkoholowa nie uprawnia do możliwości ubiegania się o rentę.

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Zobacz także:

Rząd szykuje zmianę dla milionów Polaków. Projekt prawie gotowy

Renta alkoholowa. Co to? Oto jaka jest jej wysokość w 2024 roku - INFBusiness

Renta alkoholowa 2024. Ile wynosi?

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej, jest uzależniona od stopnia niezdolności, określonego w orzeczeniu lekarskim. Kwota świadczenia może wynieść:

  • 1191 złotych w przypadku częściowej niezdolności do pracy
  • 1588 złotych w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość świadczenia podlega waloryzacji. Najbliższa ma mieć miejsce w marcu 2024 roku.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *