Polska bada hałdy górnicze. To wyścig o surowce krytyczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensyfikuje poszukiwania surowców krytycznych niezbędnych dla energii odnawialnej. Resort poinformował, że w tym kierunku rozpoczął współpracę z krajami partnerskimi. W celu poszukiwania innych źródeł surowców krytycznych wykonano inwentaryzację hałd górniczych i hutniczych w Polsce, a badania na Suwalszczyźnie są częścią europejskiego projektu badawczego. Wyniki badań będą podstawą do oceny przydatności hałd w gospodarce obiegu zamkniętego, w tym poszukiwań surowców krytycznych dla OZE – poinformował resort. Mają to być kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i strategicznej niezależności energetycznej zarówno Polski, jak i całej UE. Zdjęcie

MKiŚ: Trwają badania hałd górniczych i hutniczych w celu odzysku surowców krytycznych /Pawel Wodzynski /East News

MKiŚ: Trwają badania hałd górniczych i hutniczych w celu odzysku surowców krytycznych /Pawel Wodzynski /East News Reklama

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że pracuje nad zapewnieniem Polsce dostępu do surowców krytycznych, niezbędnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) – podała PAP. W tej chwili służba geologiczna opracowuje Bilans Zasobów Antropogenicznych Polski. 

Resort podkreśla, że zapotrzebowanie na takie surowce do transformacji energetycznej nie będzie zależało wyłącznie od kształtowania się miksu energetycznego kraju, ale również od rozwoju firm produkujących panele fotowoltaiczne, baterie, turbiny wiatrowe, silniki elektryczne itd., o ile – jak podano – „będą one przetwarzać wskazane surowce krytyczne, a nie bazować na importowanych półproduktach„.

Reklama

Poszukiwania złóż surowców krytycznych w Polsce

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) prowadzi obecnie poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie złóż. „Prace geologiczne przyczynią się do określenia miejsc dla ewentualnych, przyszłych inwestycji” – podał resort. 

MKiŚ dodało, że w ramach poszukiwania surowców krytycznych prowadzone są m.in. takie zadania, jak określenie perspektyw dla występowania złóż grafitu w Górach Kaczawskich.

Inwentaryzacja hałd górniczych

W celu poszukiwania innych źródeł surowców krytycznych wykonano również inwentaryzację hałd górniczych w Polsce. Obecnie PSG przygotowuje Bilans Zasobów Antropogenicznych. 

Joanna Roszkowska-Remin z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) zwróciła uwagę, że inwentaryzacja hałd górniczych i hutniczych w Polsce była projektem prowadzonym w całej Polsce.

„W ramach prac zinwentaryzowano 1382 największe hałdy, w tym na terenie województw dolnośląskiego (788), małopolskiego (187) i śląskiego (175). Ich obecność jest skutkiem długotrwałego (…) wydobycia rud metali, surowców chemicznych i węgla” – poinformowała PAP Roszkowska-Remin. 

Wyniki badań mają mieć istotne znacznie dla dalszego rozwoju prac nad oceną przydatności hałd, w tym także dla poszukiwań surowców krytycznych w Polsce, np. prowadzonej obecnie próby opracowania wstępnego Bilansu Zasobów Antropogenicznych. 

Roszkowska-Remin dodała, że pierwszy etap opiera się na próbie udokumentowania zasobów w kilku typowych hałdach w celu podjęcia próby ekstrapolacji i wyznaczenia celów etapu drugiego. „Finalne rezultaty projektu zostaną zaprezentowane na przełomie 2024/2025 r.” – wskazała ekspertka. 

Jej zdaniem pierwsza część Bilansu Zasobów Antropogenicznych Polski będzie ważnym krokiem „w kierunku lepszego zrozumienia i efektywnego wykorzystania potencjalnych zasobów antropogenicznych, a także w celu przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego”. 

Większość surowców krytycznych występuje za granicą

Ministerstwo klimatu zwróciło uwagę, że większość surowców krytycznych występuje za granicą, dlatego – jak podało – „realizuje wspólne badania ze służbami geologicznymi innych krajów, np. Mongolią„.

Jak poinformował resort, porozumienia o współpracy podpisano również z Ukrainą, Uzbekistanem, Kazachstanem, Argentyną, Dominikaną i Demokratyczną Republiką Konga. „Wykonywane są również badania na dnie oceanicznym, w ramach przyznanej koncesji poszukiwawczej przez Międzynarodową Organizację Dna Morskiego” – podał resort klimatu. 

Jak podał MKiŚ, wieloletni „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” (PRoGeO) obejmuje rozpoznanie wybranych stref dna oceanicznego wód międzynarodowych w okresie 2017-2033; ma na celu zabezpieczenie dostępu do złóż kluczowych surowców mineralnych w przyszłości. Rejs badawczy w ramach PRoGeO odbył się w sierpniu i we wrześniu 2022 r. i dotyczył głównie zdalnych pomiarów dna. 

Badania na Suwalszczyźnie

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB prowadzi również badania na Suwalszczyźnie, które są częścią europejskiego projektu badawczego „Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition” – Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię (SEMACRET) – wskazał resort. 

Celem dywersyfikacja importu surowców strategicznych do UE

Polska uczestniczyła także w pracach nad projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. surowców krytycznych (Critical Raw Materials Act – CRMA). Celem rozporządzenia jest dywersyfikacja importu surowców strategicznych i krytycznych do Unii Europejskiej, w tym Polski, m.in. poprzez poszukiwanie surowców w UE, recykling, partnerstwa surowcowe oraz wsparcie badań nad substytucją surowców krytycznych.

MKiŚ powołało się na raport „The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions” opublikowany w 2021 r. przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), zgodnie z którym przejście na gospodarkę niskoemisyjną spowoduje „ogromny” wzrost zapotrzebowania na surowce krytyczne

„W ciągu najbliższych dwóch dekad globalny popyt na miedź oraz metale ziem rzadkich wzrośnie o 40 proc., o 60-70 proc. na nikiel i kobalt oraz prawie o 90 proc. na lit” – wskazało ministerstwo.

Zaznaczyło jednocześnie, że zapotrzebowanie na konkretny surowiec jest uzależnione od rozwoju technologii, np. lit, nikiel, kobalt, mangan i grafit mają kluczowe znaczenie dla produkcji wydajnych baterii.

„Pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne do produkcji magnesów trwałych, które są stosowane w turbinach wiatrowych i silnikach EV samochodów elektrycznych. Sieci elektryczne wymagają ogromnych ilości miedzi i aluminium, przy czym miedź jest podstawą wszystkich technologii związanych z elektrycznością” – dodał resort. 

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Polska to nasza brama do UE”. Ambasador Uzbekistanu o współpracy między naszymi krajami INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *