Kiedy „trzynastka” dla budżetówki w 2024 r.? Pieniądze wpłyną na konta wcześniej

„Trzynastki” dla pracowników budżetówki to dodatkowe źródło dochodu dla tysięcy pracowników w naszym kraju. Termin wypłaty trzynastego wynagrodzenia jest ściśle regulowany przez przepisy. W 2024 roku dzień wypłaty „trzynastki” zbiega się z dniem wolnym od pracy, a powodów, dla których „trzynastka” w tym dniu – a również w następnym, czyli 1 kwietnia – nie może zostać wypłacona, jest więcej. Zatem kiedy pracownicy budżetówki zobaczą dodatkowe pieniądze na swoich kontach? Zdjęcie

Kiedy "trzynastki" dla budżetówki? W tym roku wypłata wcześniej /PICSEL123 /123RF/PICSEL

Kiedy „trzynastki” dla budżetówki? W tym roku wypłata wcześniej /PICSEL123 /123RF/PICSEL Reklama

Zgodnie z art. 5 ustawy o dodatkowych wynagrodzeniu rocznym w budżetówce, „trzynastki” w budżetówce wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego występującego po roku, za który przysługuje „trzynastka”.  

Oznacza to, że „trzynastki” należy wypłacić najpóźniej 31 marca. Problem w tym, że w 2024 roku, termin ten zbiega się z dniem wolnym od pracy. Jest to bowiem nie tylko niedziela, ale również pierwszy dzień świąt wielkanocnych.

Dodatkowych pieniędzy w tym dniu nie dostaną zatem m.in. nauczyciele, policjanci, pracownicy urzędów czy organów sprawiedliwości. 

Reklama

„Trzynastki” dla budżetówki 2024. Kiedy wypłata?

Trzynastki” dla budżetówki w 2024 r. nie mogą zatem zostać wypłacone w ostatnim dniu marca.

Czy to oznacza, że dodatkowe pieniądze z tytułu trzynastej pensji zostaną wypłacone w poniedziałek 1 kwietnia? Też nie i to nie tylko dlatego, że w tym dniu również przypada dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to bowiem to tzw. poniedziałek wielkanocny, czyli drugi dzień świąt.

Terminy wypłaty „trzynastki” dla budżetówki w tym roku wyjaśnia portal Infor.pl. Zgodnie z przepisami trzynaste wynagrodzenie należy wypłacić maksymalnie do piątku 29 marca 2024 r. – podaje serwis. Wynika to z tego, że pieniądze z tytułu trzynastego wynagrodzenia – w przypadku, kiedy ostatni możliwy dzień jest wolny od pracy – muszą zostać wypłacone pracownikowi w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca

Jeżeli tak się nie stanie, pracownik może wystąpić z roszczeniem o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia

Ile wynosi „trzynastka” w budżetówce w 2024 r.?

Wysokość „trzynastki” w budżetówce uzależniona jest od wynagrodzenia pracownika. Jak przypomina portal, wysokość trzynastej pensji to 8,5 proc. sumy wynagrodzenia, które pracownik otrzymał w poprzednim roku kalendarzowym. 

Przy ustalaniu wysokości „trzynastki” bierze się pod uwagę:  

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;  
  • a także wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy. 

Trzeba jednak pamiętać, że „trzynastka” w pełnej wysokości należy się tylko tym pracownikom, którzy przepracowali u danego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy. W przeciwnym wypadku, wysokość dodatkowej pensji jest proporcjonalna do przepracowanego okresu. Musi on jednak wynosić minimum 6 miesięcy. 

Pieniądze z tytułu „trzynastek” trafią do pracowników: 

  • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; 
  • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; 
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową; 
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych. 

Wypłata „trzynastki” do końca marca. Jest jeden wyjątek

Ustawodawca – jak przypomina portal Infor.pl – przewidział jeden wyjątek, kiedy wypłata z tytułu „trzynastki” nie trafi do pracownika wraz z końcem marca

Chodzi o osoby, których stosunek pracy z pracodawcą został rozwiązany z powodu likwidacji zakładu pracy pracodawcy. W takim przypadku, „trzynastka” jest wypłacana pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Polska to nasza brama do UE”. Ambasador Uzbekistanu o współpracy między naszymi krajami INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *