Jaki wniosek o zwrot składki zdrowotnej? Oni mogą się ubiegać

Niektórzy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty składki zdrowotnej. Taka sytuacja ma miejsce w sytuacji, gdy kwota wpłaconych składek przez płatnika przekracza ustaloną sumę. W tym przypadku niezbędne okazuje się spełnienie pewnych warunków. Jaki wniosek trzeba złożyć, aby otrzymać zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne? Wyjaśniamy. Zdjęcie

Jaki wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej? /123RF/PICSEL

Jaki wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej? /123RF/PICSEL Reklama

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – jaki wniosek trzeba złożyć?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek”. Co więcej, do jej ustalenia brana jest pod uwagę forma opodatkowania, którą przedsiębiorca stosuje do przychodów ze swojej działalności. 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przekazuje się w dokumencie za kwiecień 2024 roku. W tym przypadku niezbędny okazuje się formularz ZUS DRA (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) lub ZUS RCA (w przypadku opłacania składek za inne osoby, np. pracowników lub zleceniobiorców). Jeżeli doszło do nadpłaty, to wówczas po przekazaniu rocznego rozliczenia, wniosek o zwrot nadpłaty jest tworzony automatycznie na profilu płatnika w PUE ZUS. Należy go sprawdzić (w szczególności podany we wniosku nr rachunku, na który ma zostać wysłany zwrot), a następnie podpisać i wysłać do ZUS-u.  

Reklama

Kto może liczyć na zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, podatku liniowego lub za pomocą ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Dodatkowym warunkiem do otrzymania zwrotu jest wystąpienie nadpłaty. Dochodzi do niej w sytuacji, w której suma składek wpłacanych przez przedsiębiorcę w ciągu roku jest wyższa, niż ustalona kwota. 

Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi pod warunkiem, że przedsiębiorca złoży stosowny wniosek w wyznaczonym terminie. Ponadto nie może on posiadać żadnych zaległości na swoim koncie (np. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS-u).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, przekazanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej powinno się odbyć wraz z wysłaniem deklaracji rozliczeniowej za kwiecień. Wobec tego przedsiębiorcy będą mieli czas do 20 maja 2024 roku. Po złożeniu rocznego rozliczenia na kontach płatnika w PUE ZUS pojawi się wniosek o zwrot nadpłaty (jeśli taka wystąpi). 

W 2023 roku płatnicy mieli czas do 5 czerwca na podpisanie i wysłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wtedy ZUS zwracał pieniądze maksymalnie do 1 sierpnia. Co ciekawe, niezłożenie rzeczonego wniosku w terminie skutkowało przepadnięciem pieniędzy. Były one wówczas przekazywane na poczet przyszłych należności.

Obecnie nie ma jeszcze informacji, czy w tym roku przedsiębiorców czeka podobny termin. Najlepiej jednak złożyć roczne rozliczenie w wymaganym terminie, a potem regularnie sprawdzać konto płatnika i wysłać wniosek, gdy tylko się tam pojawi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w wydawaniu bardziej sprawiedliwych wyroków? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *