Ile cudzoziemców pracuje w Polsce legalnie? Padł kolejny rekord

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców – we wrześniu 2023 roku legalne zatrudnienie miało 1,1 mln osób. Oznacza to wzrost o 37 tys. względem końca 2022 r. i o 225 tys. w porównaniu z końcem 2021 r. 68 proc. obcokrajowców na polskim rynku pracy to Ukraińcy – wskazują analitycy w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Zdjęcie

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce przekroczyła 1,1 mln osób /123RF/PICSEL

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce przekroczyła 1,1 mln osób /123RF/PICSEL Reklama

  • 1,1 mln cudzoziemców legalnie pracuje w Polsce (wrzesień 2023 r.)
  • Bezrobocie w Polsce wynosi 2,9 proc. wg OECD (wg metodologii GUS: 5,0 proc.)
  • Stopa bezrobocia wśród migrantów w Polsce wynosi 5,7 proc. (wg OECD)
  • Najwięcej obcokrajowców pracuje w administracji
  • 68 proc. obcokrajowców na polskim rynku pracy to Ukraińcy

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce we wrześniu 2023 r. sięgnęła 1,1 mln osób. Chodzi o osoby zatrudnione legalnie, które odprowadzają z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, a więc głównie te osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzą własną działalność gospodarczą. 

Reklama

Oznacza to wzrost o 37 tys. względem końca 2022 r., gdy w Polsce pracowało 1,063 mln osób obcego pochodzenia oraz wzrost o 225 tys. w porównaniu z końcem 2021 r., kiedy cudzoziemców było i pracowało w Polsce 875 tys. (według danych ZUS podsumowujących sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021, 2022 i trzech kwartałach 2023 r.) 

Zdecydowana przewaga Ukraińców

Struktura pracujących w Polsce cudzoziemców pozostaje stabilna. Na koniec III kw. br. 68 proc. z nich stanowili Ukraińcy, 11 proc. – Białorusini, a 2 proc. – Gruzini. Największa grupa, czyli niemal co piąty zatrudniony, znalazł pracę w administracji. Kolejne sektory zatrudniające obcokrajowców w Polsce to przetwórstwo przemysłowe (17 proc. pracujących) oraz transport i magazynowanie (15 proc.). 

Bezrobocie wśród cudzoziemców

Według szacunków OECD, stopa bezrobocia wśród migrantów spada, choć w większości państw Organizacji pozostaje wyższa od poziomu wśród rodzimej ludności. Średnia stopa bezrobocia w krajach OECD wśród migrantów spadła w 2022 r. z 9,3 proc. do 7,6 proc. W Polsce, według szacunków OECD, wyniosła w tym samym czasie 5,7 proc. – o 2,8 pkt. proc. więcej w porównaniu z bezrobociem wśród Polaków. Według szacunków Organizacji, w 2022 r. wskaźnik aktywności zawodowej wśród populacji migrantów w Polsce wyniósł 75,1 proc., co stanowiło wynik niższy o 5,3 pkt. proc. niż wśród Polaków. 

Szybka integracja cudzoziemców

Cudzoziemcy, a zwłaszcza Ukraińcy, szybko odnajdują się na polskim rynku pracy. Według badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski, na koniec 2022 r. 30 proc. polskich firm zatrudniało ukraińskich pracowników. „Wobec historycznie niskiego poziomu bezrobocia w Polsce, wynoszącego w 2022 r. 2,9 proc., możliwość zatrudniania pracowników spoza Polski stanowiła istotną pomoc dla przedsiębiorstw borykających się z problemem braków kadrowych” – ocenia Tygodnik Gospodarczy PIE.

Wojciech Szeląg

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Szczerze o pieniądzach”: Finanse to nie tabu Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *