Wiceminister o podniesieniu kwoty zasiłku pogrzebowego. „Będzie to znaczące…”

Cmentarz Nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tys. zł w Polsce nie da się nikogo pochować – przyznał w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, odnosząc się do kwestii podniesienia zasiłku pogrzebowego. Wiceminister zapowiada podwyżkę świadczenia, choć ostateczna kwota nie jest jeszcze znana.

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS bądź KRUS przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby. Świadczenie ma częściowo rekompensować koszty pochówku. Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. O podniesieniu świadczenia mówi się od lat, ale przełomu w tej sprawie nie ma. Być może nastąpi on w najbliższych miesiącach, co ma związek z faktem, że podwyżka zasiłku pogrzebowego była obietnicą wyborczą ugrupowań tworzących nową koalicję.

Wiceminister o podniesieniu zasiłku pogrzebowego

O podniesieniu zasiłku pogrzebowego mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreślał on, że „nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tys. zł w Polsce nie da się nikogo pochować”.

– Z tego powodu w kampanii wyborczej zarówno po stronie Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej pojawiał się ten postulat. Postulat jest zakotwiczony w umowie koalicyjnej, bo tam też przecież mowa o stworzeniu godnych warunków dla osób starszych po stracie małżonka, i to także dla nich byłaby podwyżka zasiłku pogrzebowego. Jest to niezbędne – powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

– Pracujemy w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania – dodał.

Jaka podwyżka?

Jakiej wysokości zasiłku pogrzebowego możemy się spodziewać? Gajewski podkreślał, że „ustalenie tej kwoty jest przed nami”. – Na pewno będzie to znaczące podwyższenie zasiłku pogrzebowego, takie które da szanse na sfinansowanie kosztów pogrzebu – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Gajewski wykluczył jednak podniesienie kwoty zasiłku do 8000 zł, czyli dwukrotne podwyższenie świadczenia.

O podwyżce zasiłku pogrzebowego mówili w kampanii wyborczej również politycy poprzedniej koalicji rządzącej. Gdy jednak wcześniej zwracaliśmy się do resortu rodziny i polityki społecznej w tej sprawie, zwracano uwagę, iż istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. Ministerstwo wskazywało, że w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wymieniono tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia).

– W związku z powyższym, należy przyjąć, że kwota zasiłku pogrzebowego obowiązująca obecnie w polskim systemie ubezpieczeń społecznych przedstawia się korzystnie na tle podobnych rozwiązań przewidzianych w innych państwach członkowskich UE, zwłaszcza tych o zbliżonym poziomie dochodów ludności – podkreślało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *