Pożyczka na uruchomienie biznesu: wsparcie przysługuje studentom i bezrobotnym

Studenci mogą ruszać po wsparcie na otwarcie biznesu

Foto: Adobe Stock

Magdalena Auzbiter

Zgodnie z założeniami, program skierowany jest do tudentów ostatniego roku studiów wyższych, poszukujących pracy absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia jej ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. To otwiera duże możliwości przed szerokim gronem osób. 

Pożyczka w kwocie do około 140 tysięcy złotych może zostać wykorzystana na m.in. zakup sprzętu, towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, opłacenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do sześciu miesięcy od jej podjęcia, czyli np. czynszu za lokal czy środka transportu. Środki wypłacane są także na preferencyjnych warunkach: (aktualnie 1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku w zależności od rodzaju planowanej działalności), brak opłat i prowizji z tytułu jej udzielenia oraz obsługi pożyczki, okres spłaty do siedmiu lat z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Co więcej ostateczna wysokość uzyskanych środków zależy od formy prowadzena działalności — jeśli firma ma działać w formie spółki cywilnej, pożyczkę może uzyskać każdy ze wspólników. Z rozwiązania mogą skorzystać także osoby, które prowadziły już firmę, obowiązuje je jednak warunek zakończenia działalności co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Czytaj więcej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Kredyty Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby, które kończą studia, a także bezrobotni, którzy chcą założyć własne firmy, mogą skorzystać z pożyczek na ten cel z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *