I życzę Ci zdrowia… Profilaktyka RSV w trosce o seniorów

Para starszych ludzi Okres zimowy to czas, kiedy przypada szczyt wirusowych zakażeń dróg oddechowych m.in. spowodowanych przez wirus RSV, który może zaatakować górne oraz dolne drogi oddechowe i jest szczególnie groźny dla osób po 60. roku życia, w tym zmagających się z chorobami współistniejącymi, m.in. astmą i chorobami serca1,4,5. Dlatego, warto wiedzieć czym jest RSV oraz jak, w prosty sposób, ochronić siebie i swoich bliskich przed tym wirusem i jego konsekwencjami.

Jak pokazują wstępne wyniki badania dot. szczepień osób dorosłych, prowadzonego w okresie listopad-grudzień br. przez FundacjęMy Pacjenci we współpracy z innymi organizacjami pacjentów, niespełna 30% respondentów wskazuje na konieczność szczepień w wieku dorosłym oraz na to, że szczepienia zabezpieczają przed chorobami zakaźnymi. Respondenci wykazali się pewnym zrozumieniem względem szczepień na COVID-19 czy grypę, natomiast w przypadku wirusa RSV poziom świadomości i wiedzy o chorobie oraz jej możliwych konsekwencjach u dorosłych pozostaje na niskim poziomie. Szczepienie przeciwko RSV jest nowością zalecaną w polskim Programie Szczepień Ochronnych, dlatego wiedza o nim nie jest powszechna.

Czym zatem jest wirus RSV i dlaczego tak ważne jest, aby zapobiec zakażeniu?

RSV – podstawowe informacje

 • Syncytialny wirus oddechowy (RSV) to powszechnie występujący, wysoce zaraźliwy wirus powodujący zakażenia płuc i dróg oddechowych1.
 • RSV atakuje układ oddechowy – nos, gardło i oskrzela.
 • RSV można łatwo pomylić np. z przeziębieniem lub grypą ze względu na podobieństwo objawów, do których zalicza się katar, kichanie, kaszel, gorączkę i zmniejszenie łaknienia.
 • Najwięcej przypadków zachorowań na RSV odnotowuje się w okresie zimowym.
 • U starszych osób RSV może doprowadzić do zapalenia płuc i zaostrzenia chorób podstawowych takich jak np. astma czy przewlekła niewydolność serca, prowadząc do ciężkich powikłań, hospitalizacji lub nawet śmierci.
 • RSV rozprzestrzenia się razem z innymi wirusami układu oddechowego, takimi jak wirus grypy czy wirus wywołujący COVID-19. To zjawisko często określa się mianem „tridemii”.
 • Przebycie zakażenia RSV ma znaczący długoterminowy wpływ na ogólny stan i jakość życia osób po 60. roku życia7.
 • Rzeczywista liczba zachorowań wywołanych przez RSV może być znacząco zaniżona przez rzadkie wykonywanie testów potwierdzających zakażenie i brak konieczności zgłaszania przypadków zachorowań do inspekcji sanitarnej2.

RSV jest odpowiedzialny za powszechne, sezonowe zakażenia dróg oddechowych. U większości ludzi może powodować łagodne przeziębienia. Zakażenie to jednak jest szczególnie groźne dla niemowląt i osób starszych, zwłaszcza obarczonych chorobami współistniejącymi. Dla tych osób nawet jednokrotne przebycie zakażenia RSV może negatywnie wpływać na ogólny stan zdrowia i kondycję w następnych latach. Dlatego nie należy bagatelizować tego wirusa – mówi prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kto jest szczególnie narażony na ciężki przebieg RSV?

Okres jesienno-zimowy sprzyja zakażeniom, a wzrost zachorowań na RSV obserwowany jest szczególnie w grudniu1. To jednocześnie czas spotkań świątecznych, w których udział biorą wszystkie pokolenia, co sprzyja transmisji wirusa RSV. Zakażenie RSV u młodych, zdrowych osób jest zazwyczaj krótkotrwałe, jednak w przypadku niemowląt, małych dzieci oraz osób po 60. roku życia może okazać się bardzo poważne w skutkach3. Wśród seniorów choroba ta zagraża szczególnie tym, którzy zmagają się z chorobami współistniejącymi, takimi jak5,6:

 • astma,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • niewydolność serca,
 • cukrzyca.
 • Dorośli z chorobami współistniejącymi częściej potrzebują pomocy medycznej, bycia pod stałą opieką osób trzecich i obserwuje się wśród nich wyższy wskaźnik hospitalizacji niż u osób dorosłych bez tych chorób5,6,8. Hospitalizacja jest dla tej grupy chorych wyjątkowo niebezpieczna – osłabiony organizm jest dużo bardziej podatny na kolejne choroby, w tym zakażenia szpitalne (np. MRSA)9,10.

Jak wskazują badania, ponad 87% osób po 60. roku życia. cierpi na co najmniej jedną chorobę współistniejącą11. Oznacza to, że zdecydowana większość seniorów w Polsce jest znajduje się w grupie ryzyka.

– Jak wynika z najbardziej aktualnych danych naukowych wirus RSV stwarza większe ryzyko rozwoju ostrej niewydolności oddechowej niż wirusy grypy czy SARS-CoV2. Pracując na co dzień w szpitalu, w którym wykonywane są badania diagnostyczne zakażeń RSV, z niepokojem obserwuję konsekwencje zdrowotne, jakie niesie za sobą infekcja tym wirusem. Pamiętam pacjentów, którzy po zakażeniu RSV znajdowali się w stanie zagrożenia życia z powodu m.in. ciężkiego zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddychania czy ciężkiego zaostrzenia chorób płuc, np. POChP – przyznaje dr n. med. Aleksander Kania, pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Niestety wiedza na temat RSV w Polsce jest niewystarczająca, zarówno w społeczeństwie, jak i nawet wśród personelu medycznego, a co istotne, na razie nie dysponujemy skutecznym lekiem przeciwwirusowym. Dlatego nie mam wątpliwości, że budowanie odpowiedzialnej strategii zdrowotnej w tym zakresie powinno opierać się przede wszystkim na podejmowaniu działań profilaktycznych przeciwko zakażeniom RSV – dodaje.

Sezon chorobowy szczególnie niebezpieczny dla seniorów

Z wiekiem, układ odpornościowy ulega naturalnemu osłabieniu. To właśnie wiek jest czynnikiem predysponującym do ciężkiego przechorowania RSV, a prognozy dot. liczby zachorowań można oszacować na podstawie trendów demograficznych w danym okresie. Jak wskazują dane, udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny (GUS), do 2030 roku osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły ok. 40% ogółu społeczeństwa12,13. Oznacza to, że choroby takie jak RSV będą stanowiły poważne wyzwanie zdrowotne dla coraz większej grupy osób.

Kalendarz szczepień dla dorosłych – nowe możliwości w profilaktyce RSV

Aktualnie w Polsce dostępne jest szczepienie wskazane do profilaktyki RSV. Ze szczepienia mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i starsze14,15. Szczepienie jest zalecane w Programie Szczepień Ochronnych wszystkim osobom po 60. roku życia.

– Szczepienie przeciw RSV znalazło się w Kalendarzu Szczepień Dorosłych, który powstał tak, by każdy zainteresowany mógł łatwo zorientować się, jakie są zalecane szczepienia w jego wieku. Celem wspólnego projektu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Fundacji MY PACJENCI jest wspieranie idei szczepień przez całe życie, jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej – dodaje Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci.

Bibliografia:

1. The ‘tripledemic’ will hit older people hard this winter – but we can reduce the impact |GSK [Tej zimy „tridemia” mocno uderzy w osoby starsze – ale możemy ograniczyć siłę tego uderzenia]

2. NFID Urges Action to Reduce Burden of Respiratory Syncytial Virus (RSV) – National Foundation for Infectious Diseases [NFID wzywa do działania na rzecz zmniejszenia obciążenia związanego z zakażeniami syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) – Narodowa fundacja ds. Chorób Zakaźnych (NFID)]

3. Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych (ADIP), 23 czerwca 2022 r. Epidemiology and Burden of RSV in Older Adults [Epidemiologia zakażeń RSV u starszych dorosłych i związane z tymi zakażeniami obciążenie]

4. Barr R, Green CA, Sande CJ, Drysdale SB. Respiratory syncytial virus: diagnosis, prevention, and management. Ther Adv Infect Dis. 2019; 6:2049936119865798.

5. Savic M, Penders Y, Shi T, Branche A, Pirçon J-Y. Respiratory syncytial virus disease burden in adults aged 60years and older in high-income countries: a systematic literature review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses 2022 November 11. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/irv.13031

6. Branche AR, Saiman L, Walsh EE, Falsey AR, Sieling WD, Greendyke W, Peterson DR, Vargas CY, Phillips M, Finelli L. Incidence of Respiratory Syncytial Virus Infection Among Hospitalized Adults, 2017-2020. Clin Infect Dis. 2022 Mar 23;74(6):1004-1011.

7. Branche AR, Saiman L, Walsh EE, Falsey AR, Jia H, Barrett A, Alba L, Phillips M, Finelli L. Change in functional status associated with respiratory syncytial virus infection in hospitalized older adults. Influenza Other Respir Viruses. 2022 Nov;16(6):1151-1160.

8. Colosia AD, Yang J, Hillson E, Mauskopf J, Copley-Merriman C, Shinde V, Stoddard J. The epidemiology of medically attended respiratory syncytial virus in older adults in the United States: A systematic review. PLoS One. 2017 Aug 10;12(8):e0182321.

9. Staphylococcus aureus Infections and Antibiotic Resistance in Older Adults | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic (oup.com) [Zakażenia staphylococcus aureus i oporność antybiotykowa u starszych dorosłych]

10. Godefroy R, Giraud-Gatineau A, Jimeno MT, Edouard S, Meddeb L, Zandotti C, Chaudet H, Colson P, Raoult D, Cassir N. Respiratory Syncytial Virus Infection: Its Propensity for Bacterial Coinfection and Related Mortality in Elderly Adults. Open Forum Infect Dis. 2020 Nov 12;7(12):ofaa546.

11. Long-term conditions and multi-morbidity | The King’s Fund (kingsfund.org.uk) [Długookresowe warunki i wielochorobowość]

12. Raport GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021r https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6002/2/4/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2021_r.pdf

13. Eurostat, Zmiany demograficzne w Europie — zestawienie danych krajowych: Polska. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/12743486/14207636/PL-PL.pdf

14. European Commission, Public Health – Union Register of medicinal products for human use: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1740.htm

15. Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Arexvy: https://pl.gsk.com/media/8267/arexvy-druki-pl-h-6054-06_06_2023.pdf

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *