Farmaceuta może odmówić wydania leku. Kiedy tak się dzieje?

Farmaceutka w aptece W określonych sytuacjach farmaceuta ma prawo odmówić pacjentowi wydania leku. Jest to ściśle regulowane przez przepisy, które w tej kwestii są bezwzględne. Sprawdź, w jakich przypadkach pracownik apteki może to zrobić.

Idąc do apteki po lek, raczej nie zastanawiamy się nad tym, czy zostanie nam on sprzedany. Wynika to z faktu, że w większości przypadków nie ma z tym żadnego problemu, jeśli posiadamy receptę wystawioną przez lekarza. Okazuje się jednak, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy farmaceuta odmówi wydania leku. Tłumaczymy, kiedy ma do tego prawo.

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku?

Farmaceuta ma prawo odmówić wydania leku pacjentowi – co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ regulują to przepisy prawa. Może do tego dojść między innymi z uwagi na wiek osoby chcącej wykupić dany lek. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że jest to zgodne z zapisem art. 71a, ust.3. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, który brzmi następująco:

Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Wojciech Chmielak, wiceprezes zachodniopomorskiej OIA przypomina, że w ust.1 i 2 chodzi o produkty OTC zawierające pseudoefedrynę, dekstrometorfan, kodeinę. Są one objęte bezwzględnym zakazem wydawania u osób poniżej 18 r.ż. Bez względu na zawartą w opakowaniu sumaryczną ilość substancji czynnej.

Powody odmowy wydania leku mogą być też inne

Dodatkowo pracownik apteki ma również prawo, by zażądać okazania dokumentu, potwierdzającego wiek osoby chcącej wykupić dany lek. To z kolei reguluje art. 96.6 Prawa farmaceutycznego, który brzmi następująco:

„W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się”.

Prezes zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przypomina również, że zgodnie z art. 96 ust. 5., pracownicy aptek mogą też odmówić sprzedania leku osobie, która ukończyła już 18 lat w przypadku, gdy będą mieć oni podejrzenie, że dany preparat zostanie użyty w celach pozamedycznych. Do takich celów można zaliczyć chęć odurzenia się pacjenta substancją czynną leku. Dotyczy to leku, który jest wydawany na podstawie recepty. Do sytuacji, gdy pacjent nie otrzyma leku, który chce wykupić, może dojść także wtedy, gdy zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień. Dodatkowo farmaceuta może nie sprzedać leku, jeśli zachodzi podejrzenie co do autentyczności recepty.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *