Nowa składka zdrowotna od 2025 r. – kalkulator. Gigantyczne oszczędności dla przedsiębiorców

Minister finansów zapowiedział zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązanie może przynieść oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Policz, ile możesz zyskać na zmianie sposobu ustalania składki zdrowotnej. Kalkulator dostępny jest do pobrania na samym dole artykułu.

Nowa składka zdrowotna oznacza gigantyczne korzyści dla przedsiębiorców. Policz, ile możesz oszczędzić

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Składka zdrowotna za sprawą "Polskiego ładu" stała się bardziej odczuwalna dla portfeli przedsiębiorców. Nowy rząd zapowiedział zmiany w sposobie jej obliczania. W piątek Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły dotyczące sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Na ich postawie opracowaliśmy kalkulator dla trzech form opodatkowania: podatku dochodowego od osób fizycznych według formuły progresywnej (tzw. skala podatkowa), podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się liniowo (podatek liniowy) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Proponowane zmiany resortu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Jeśli nowy sposób obliczania składki zdrowotnej zostanie przyjęty przez Sejm, to przedsiębiorcy odczują znaczącą różnicę w miesięcznych przelewach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przykładowo składka zdrowotna dla przedsiębiorcy rozliczającego się na skali podatkowej miesięczna składka będzie o około 1060 zł niższa niż obecnie. Oznacza to oszczędności w trakcie roku sięgające ponad 12,7 tys., zł. 

ReklamaZobacz takżePolecamy: konto firmowe w Pekao – bezwarunkowo za 0 zł, za to z premią 200 zł na start

Co trzeba wiedzieć o kalkulatorze składki zdrowotnej na 2025 r.?

Na potrzeby opracowania kalkulatora składki zdrowotnej przyjęliśmy kilka złożeń. Pierwsze z nich dotyczy minimalnego wynagrodzenia – na poziomie 4300 zł brutto. Przyjmujemy kwotę, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Drugie założenie dotyczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przyjęliśmy średnie wynagrodzenie z lutego 2024 r., czyli 7978,85 zł. 

W pliku Excel dostępnym do pobrania można wpisać kwotę przychodu miesięcznego, na podstawie którego wyliczona zostanie składka zdrowotna dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub miesięczny dochód – dla dwóch pozostałych form opodatkowania.

Nowe zasady ustalania stawki zdrowotnej od 2025 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych (skala podatkowa) będzie wynosić 9 proc. z 75 proc. minimalnej krajowej. 

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane 19-proc. liniową stawką PIT zapłacą składkę zdrowotną obliczaną identycznie jak w przypadku skali podatkowej, tj. w wysokości 9 proc. od podstawy stanowiącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – pod warunkiem, że miesięcznie nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, których przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Z kolei przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalną składkę (w kwocie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5 proc. od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *