Wniosek o Trybunał Stanu dla szefa NBP. Wiadomo, kto ma zeznawać

W złożonym we wtorek przez grupę 191 posłów wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazła się lista osób, które powinny zostać przesłuchane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Są na niej nazwiska m.in. prezesa PiS, dwojga byłych ministrów finansów, szefa PFR, członków RPP i członków zarządu NBP, a także byłych i obecnych prezesów największych polskich banków. Zdjęcie

We wniosku o TS dla Adama Glapińskiego wskazano, kto powinien złożyć zeznania w jego sprawie /AFP

We wniosku o TS dla Adama Glapińskiego wskazano, kto powinien złożyć zeznania w jego sprawie /AFP Reklama

Wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu liczy 75 stron. Na stronach 26 i 27 wnioskodawcy wskazują, kto powinien zostać przesłuchany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, aby ustalić, „czy Adam Glapiński dopuścił się naruszenia art. 220 ust. 2 Konstytucji RP umyślnie, przy pełnej świadomości nielegalności działania, czy nieumyślnie, dopuszczając się niedbalstwa polegającego na błędnym przekonaniu, że działanie było zgodne z prawem”. 

Wnioskodawcy chcą, by zeznania „na okoliczność skali i zakresu zaangażowania Adama Glapińskiego w zainicjowanie i przebieg procesu skupu papierów dłużnych przez NBP w latach 2020-2021″ złożyli członkowie zarządu NBP w tamtym okresie, czyli Piotr Wisiołek, Marta Kightley, Anna Trzecińska, Adam Lipiński, Teresa Czerwińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Piotr Pogonowski, Paweł Samecki i Paweł Szałamacha. W kontekście tego zarzutu, zdaniem wnioskodawców, głos powinien zabrać także Tadeusz Kościński, minister finansów w okresie od 15 listopada 2019 r. do 9 lutego 2022 r. 

Reklama

„Na okoliczność ustalenia faktycznych aspektów realizowanej pod kierunkiem Prezesa NBP praktyki nieudostępniania protokołów z posiedzeń RPP członkom Rady i członkom Zarządu NBP” wnioskodawcy wskazują, by zeznania złożyli członkowie Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk, a także członek zarządu Paweł Mucha

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Wiadomo, kto ma złożyć zeznania

W kontekście „ewentualnych uzgodnień z Prezesem NBP oraz przedstawicielami rządu w zakresie zaplanowania, skoordynowania i wdrożenia procesu pokrycia deficytu budżetowego przez bank centralny za pośrednictwem BGK i PFR” wnioskodawcy chcieliby, aby zeznania złożyli była szefowa BGK Beata Daszyńska-Muzyczka i wciąż urzędujący prezes PFR Paweł Borys

Wskazano także przedstawicieli sektora bankowego, których wiedza może okazać się istotna. Były prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes Pekao SA Leszek Skiba oraz były prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz mieliby odpowiedzieć na pytania dotyczące „ewentualnych uzgodnień dokonanych przez bank z Prezesem NBP oraz przedstawicielami rządu w zakresie zaplanowania, skoordynowania i wdrożenia procesu pokrycia deficytu budżetowego przez bank centralny z udziałem banku, jako pośredniego ogniwa pomiędzy podmiotami emitującymi papiery dłużne a NBP, jako ostatecznym nabywcą”.

Na stronach 70-71 wskazano pełną listę osób, która według wnioskodawców powinna złożyć zeznania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy o Trybunale Stanu. 

Oprócz wyżej wymienionych znaleźli się na niej m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, była minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamila Sukiennik. 

Wnioskodawcy wnoszą o wezwanie przed Komisję następujących osób:

1. Adama Glapińskiego – Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

2. członków Zarządu NBP w 2020 roku: Piotra Wisiołka, Marty Kightley, Anny Trzecińskiej, Adama Lipińskiego, Teresy Czerwińskiej, Andrzeja Kaźmierczaka, Ryszarda Kokoszczyńskiego, Piotra Pogonowskiego, Pawła Sameckiego i Pawła Szałamachy;

3. Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów od 15 listopada 2019 r. do 9 lutego 2022 r.;

4. Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2016-2024;

5. Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;

6. Zbigniewa Jagiełło, zajmującego w 2020 r. stanowisko prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego S.A. z siedzibą w Warszawie;

7. Leszka Skiby, zajmującego w 2020 r. stanowisko prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie;

8. Krzysztofa Pietraszkiewicza, pełniącego w 2020 r. funkcję prezesa Zarządu Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie;

9. Doroty Szymanek, dyrektora Departamentu Prawnego w NBP;

10. Krzysztofa Senderowicza, dyrektora Departamentu Operacji Krajowych w NBP;

11. członków Rady Polityki Pieniężnej w latach 2020-2021: pp. Grażyny Ancyparowicz, Eugeniusza Gatnara, Łukasza Hardta, Cezarego Kochalskiego, Jerzego Kropiwnickiego, Eryka Łona, Rafała Sury, Kamila Zubelewicza, Jerzego Żyżyńskiego;

12. Donalda Malickiego, dyrektora Departamentu Operacji Zagranicznych w NBP;

13. Roberta Szumskiego, dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP;

14. członków Rady Polityki Pieniężnej urzędujących w latach 2020-2023;

15. członków Zarządu NBP urzędujących w latach 2020-2023;

16. Ludwika Koteckiego, członka RPP;

17. Przemysława Litwiniuka, członka RPP;

18. Joanny Tyrowicz, członka RPP;

19. Pawła Muchy, członka Zarządu NBP;

20. Kamili Sukiennik, dyrektor Departamentu Generalnego NBP;

21. osoby (osób) przygotowujących projekt uchwały RPP nr 12/2021 z 3 listopada 2021 r. – wnosząc o zobowiązanie Rady Polityki Pieniężnej do wskazania tej osoby (osób);

22. Magdaleny Rzeczkowskiej – Minister Finansów w latach 2022-2023;

23. Krzysztofa Kruszewskiego – dyrektora Departamentu Rachunkowości i Finansów NBP;

24. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość;

25. Romana Kronera, dyrektora Departamentu Kadr NBP.

Osiem zarzutów wobec Adama Glapińskiego

Złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia – to niektóre z ośmiu zarzutów wobec szefa NBP Adama Glapińskiego zawarte we wstępnym wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu. 

Wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu przygotowała i złożyła we wtorek w Sejmie grupa 191 posłów koalicji rządowej. We wniosku szefowi banku centralnego zarzucono złamanie konstytucji m.in. poprzez zorganizowanie skupu aktywów w latach 2020-2021, co miało w efekcie „pośrednie finansowanie przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych”. 

Zdaniem autorów wniosku prezes zrobił to bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej. Inny zarzut dotyczy interwencji na rynku walutowym w grudniu 2020 r. oraz w marcu 2022 r., które – według autorów – miały być podejmowane „bez należytego upoważnienia od Zarządu NBP”, a na dodatek „co najmniej część z nich miała na celu osłabienie wartości polskiej waluty”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdowski mówi Interii. Odc. 73: (Nie)widzialna ręka rynku. Spór trwa, kto ma rację? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *