Unia Europejska rusza z programem Erasmus dla młodych i przyszłych przedsiębiorców

Unia Europejska rusza z programem Erasmus dla przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Magdalena Auzbiter

Program Erasmus umożliwia studentom uczelni wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej wyjazd na studia do innego kraju — to szansa na rozwój współpracy między organizacjami naukowymi, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy i doświadczenia przez młodych ludzi poza ich regularnym środowiskiem. Szlifowanie języka, umiejętności miękkich oraz poznawanie zagranicznych systemów edukacji czy samego życia na „obczyźnie”. Teraz taką samą szansę mają dostać młodzi przedsiębiorcy i początkujący przedsiębiorcy. 

W przypadku programu skierowanego na rozwój firmowy, przedsiębiorcy będą kierowani do doświadczonych ludzi biznesu, którzy prowadzą swoją działalność w innych państwach. To ma ułatwić uruchomienie własnego punktu lub rozwinięcie skrzydeł w już istniejącym biznesie.

Program będzie łączył przyszłych przedsiębiorców oraz tych, którzy rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat przed zgłoszeniem z doświadczonymi przedsiębiorcami prowadzącymi małe lub średnie firmy. 

Wniosek o udział w programie i uzyskanie stypendium składa się w języku angielskim na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu. Jeśli kandydatura zostanie przyjęta, stypendysta uzyska dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o tzw. przedsiębiorcach przyjmujących i wśród nich będzie wybierał swojego przyszłego mentora. 

Pobyt u opiekuna-przedsiębiorcy może trwać od miesiąca do sześciu miesięcy i może zostać podzielony na etapy bądź też trwać jako jeden, długi pobyt. W czasie wyjazdu przedsiębiorca otrzymuje wsparcie finansowe (w kwocie od 530 euro do 1100 euro, w zależności od wybranego kraju) oraz pracuje u swojego opiekuna, za to nie dostaje wynagrodzenia. Po stronie plusów autorzy programu wymieniają dostęp do specjalistycznej wiedzy, budowanie sieci kontaktów i silnych relacji oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2026 roku.

Czytaj więcej

Studenci mogą ruszać po wsparcie na otwarcie biznesu

Finanse Studenci mogą ruszać po wsparcie na otwarcie biznesu

Rząd uruchomił program wsparcia finansowego dla osób otwierających swój pierwszy biznes. „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” skierowany jest w szczególności do studentów i osób bezrobotnych.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *