Ceny gazu w Polsce. Jest decyzja prezesa URE

Kuchenka gazowa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził dziś zmianę zatwierdzonej pod koniec zeszłego roku taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc.

29 lutego prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził dziś zmianę zatwierdzonej w grudniu zeszłego roku i obowiązującej w 2024 roku taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny.

Ceny gazu obniżone

Postępowanie o zatwierdzenie zmiany taryfy zostało wszczęte w wyniku wezwania Regulatora skierowanego do PGNiG OD. W zmienionej taryfie ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc., tj. z 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie. Łącznie oznacza to spadek średnich płatności na rzecz PGNiG OD o 8,3 proc. URE podkreśla, że ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, odbiorcy nie odczują zmiany tej taryfy.

– URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

W sytuacji spadku cen gazu, przy braku wniosku o zmianę taryfy ze strony przedsiębiorstwa energetycznego, regulator może wezwać taki podmiot do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie wstrzymuje wypłaty rekompensat.

W związku ze znaczącymi spadkami rynkowych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych, na początku tego roku szef URE wezwał 14 podmiotów posiadających zatwierdzone taryfy na sprzedaż (tzw. obrót) paliwami gazowymi, w tym PGNiG OD, do przedłożenia wniosków o zmianę taryf i obniżenie przewidywanych cen zakupu paliw gazowych. Do URE wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf (jeden podmiot zaprzestał obsługi odbiorców uprawnionych). Do końca lutego br. prezes URE zatwierdził osiem zmian taryf skutkujących obniżeniem cen gazu. Obniżki wyniosły od 0,3 proc. do 28 proc. w zależności od portfela zakupowego poszczególnych przedsiębiorstw obrotu.

Rozwiązania osłonowe nadal obowiązują

W pierwszym półroczu tego roku nadal obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 roku. W związku z tym, do 30 czerwca br. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Przedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez szefa URE taryfy stanowią bowiem podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *