ZUS może zabrać pieniądze za zwolnienie lekarskie. Kto powinien się obawiać?

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy osoby, które otrzymały od lekarza zwolnienie lekarskie, wykorzystują je zgodnie z jego przeznaczeniem, a także stosują się do otrzymanych zaleceń. Ostatnio ZUS cofnął zasiłki na milionowe kwoty.

Pracownik, który jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, może skorzystać ze zwolnienia wystawionego przez lekarza. Musi być ono jednak wykorzystane przez chorego zgodnie z jego przeznaczeniem – w przeciwnym razie zasiłek chorobowy może zostać odebrany.

Masowe kontrole zwolnień lekarskich przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia chorobowe, czyli tzw. L4. Kwota zasiłków chorobowych, które zostały cofnięte w czwartym kwartale 2023 roku w skali całego kraju wyniosła aż 6,6 miliona złotych. W ostatnim kwartale 2023 roku prawie 13 procent osób ubezpieczonych zostało pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. Kontrolerzy „wzięli pod lupę” 29,5 tysiąca zwolnień lekarskich, które zostały wystawione ubezpieczonym osobom. Takie kontrole zazwyczaj wykazują, że większość osób stosuje się do otrzymanych zaleceń lekarzy, a w konsekwencji – prawidłowo korzysta z wystawionego L4. Jak pokazują najnowsze dane, nie zawsze jednak tak się dzieje. Spora część pracowników, którzy zostali poddani kontroli ZUS, musi oddać otrzymane pieniądze. Jak podaje portal Infor.pl, w całym poprzednim roku ZUS skontrolował 461,2 tys. zwolnień lekarskich i zakwestionował 28,9 tys. świadczeń chorobowych na kwotę 29 mln 273 tys. zł.

ZUS jest zobowiązany do takich kontroli, jednak możliwość weryfikacji zwolnień lekarskich wystawionych ubezpieczonym osobom mają także ich pracodawcy – obowiązuje to w przypadku zgłoszenia przez firmy do ubezpieczenia powyżej 20 osób.

Sprawdźcie też, czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz. Dla wielu osób z pewnością interesujące będzie również, co pracodawca widzi na zwolnieniu lekarskim pracownika.

Za co można stracić pieniądze z zasiłku chorobowego?

Korzystanie w nieprawidłowy sposób ze zwolnienia chorobowego może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę takiego świadczenia, ale także zażądać zwrotu wypłaconego już zasiłku chorobowego. Za co taka osoba może stracić pieniądze? ZUS sprawdza, czy pracownik w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego:

  • nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
  • nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem,
  • czy rzeczywiście należy mu się L4,
  • czy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad chorym (w przypadku zwolnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny).

Pozbawienie prawa do świadczenia chorobowego przez ZUS

Osoby, które w sposób niewłaściwy korzystają ze zwolnień lekarskich i zostanie to wykazane podczas kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, muszą liczyć się z tym, że mogą stracić prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia – ZUS wstrzymuje wtedy wypłatę takiego świadczenia, a jeżeli zostało ono już wypłacone, to nakazuje jego zwrot.

Z kolei, jeśli w przypadku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy (jest ona sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS) okaże się, że dana osoba jest już zdrowa – wtedy jej zwolnienie lekarskie zostaje skrócone. Osoba ubezpieczona zachowuje wtedy prawo do świadczenia chorobowego, jednak tylko do dnia, w którym zostało wykonane badanie.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *