Zmiana w receptach na darmowe leki dla dzieci i seniorów

Lekarz trzyma receptę Aktualnie nie każdy lekarz może wystawić receptę na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Jest to sporą komplikacją dla niektórych osób. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia już niebawem ma się to zmienić. 

Kilka miesięcy temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, której przysługują bezpłatne leki. Zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2023 roku. Takie prawo otrzymały dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65. roku życia (wcześniej dotyczyło to osób po 75. roku życia). Aktualnie jednak nie każdy lekarz może wypisać receptę na takie bezpłatne leki, co z pewnością jest sporym utrudnieniem dla niektórych pacjentów. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała ostatnio ważną zmianę w tej kwestii.

Zmiany w receptach na darmowe leki dla dzieci i seniorów

Aktualnie w sytuacji, gdy lekarz wystawia receptę na takie refundowane leki dla dzieci czy seniorów, a nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, musi być ona potwierdzona w podmiocie, który taki kontrakt posiada. Jak zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas czwartkowej konferencji prasowej (14.03.2024 r.), już niebawem lekarze nie będą potrzebowali do wypisywania tego typu recept kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od tego oczywiście odejdziemy, bo to pacjent jest ubezpieczony, a lekarz, czy jest prywatny, czy publiczny, właściwie nie ma to żadnego znaczenia. Taką zmianę z pewnością wprowadzimy i zrobimy to niebawem – zapowiedziała szefowa resortu zdrowia.

Minister zdrowia została również dopytana, czy lekarze hospicjów będą mogli wypisywać tego typu recepty. Izabela Leszczyna odpowiedziała, że poprosiła departament polityki lekowej i departament lecznictwa MZ o współpracę w tym zakresie. „Myślę, że niebawem będziemy z tym gotowi” – podsumowała szefowa resortu zdrowia, zapewniając, że będzie to możliwe w przeciągu najbliższych tygodni.

Kto obecnie może wypisać receptę na darmowe leki?

Aktualnie taką receptę na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów może wypisać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym – po spełnieniu dodatkowych warunków,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Jak sprawdzić, które leki są bezpłatne?

Bezpłatne leki przysługują wszystkim osobom, które mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat, a także mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją. Leki, które przysługują osobom poniżej 18. roku życia lub powyżej 65. roku życia muszą znajdować się w wykazie „D1” lub „D2” refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia. Taką listę leków można znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP. Możecie również sprawdzić aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *