„Wakacje kredytowe nie będą potrzebne”. Rząd postawi na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że w dłuższej perspektywie wakacje kredytowe nie będą potrzebne i głównym mechanizmem wspierania kredytobiorców w trudnej sytuacji będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – poinformował podczas Forum Bankowego wiceminister finansów Jurand Drop.

"Wakacje kredytowe nie będą potrzebne". Rząd postawi na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

fot. PawelKacperek / / Shutterstock

"Ważne jest, że w dłuższej perspektywie – mam nadzieję – że mechanizm ten nie będzie potrzebny, że spłacalność kredytów ustabilizuje się na wysokim poziomie, a głównym mechanizmem wspierającym kredytobiorców w trudnej sytuacji będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców" – powiedział Drop.

Wakacje kredytowe 2024. Rząd przyjął projekty ustaw

Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale. Zwiększy się także wsparcie dla kredytobiorców. Co jeszcze?

czytaj dalej…

"Głównym wyzwaniem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostają skutki finansowe materializacji ryzyka prawnego związanego z ekspozycją banków na walutowe kredyty mieszkaniowe. Ryzyko to będzie pozostawać jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację banków w kolejnych latach" – powiedział Drop.

"Widać, że banki aktywnie nim zarządzają, oferują ugody, jednocześnie tworzą rezerwy. Koszty są wysokie ale nie powinny zagrażać stabilnemu funkcjonowaniu banków. Oczywiście istnieją różne inne ryzyka prawne, wspominaliśmy tu o wskaźnikach referencyjnych, ja akurat osobiście biorę aktywny udział w tym, żeby te ryzyka się nie zmaterializowały" – dodał.

We wtorek do Sejmu wpłynął projekt ustawy wydłużającej wakacje kredytowe na 2024 r.

 informacji opublikowanej na stronach sejmowych wynika, że do laski marszałkowskiej wpłynął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem ustawy jest wydłużenie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych do końca 2024 r.

Zgodnie z projektem, osoby, które posiadają złotowy kredyt hipoteczny – wakacje nie obejmują osób zadłużonych w walutach obcych – będą mogli zawiesić spłatę rat kredytowych w maju i w czerwcu oraz jeszcze przez dwa miesiące w II połowie roku.

W projekcie wprowadzono ograniczenia w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku.

Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został ustalony na 1,2 mln zł.

W projekcie znalazły się propozycja zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

W projekcie zapisano także, że o pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 maja 2024 r. 

autor: Marek Siudaj

pat/ tus/ asa/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *