JSW zaskoczyła rynek. Podała szacunkowe wyniki za 2023 r.

Notowana na GPW Jastrzębska Spółka Węglowa podała szacunkowe wyniki za 2023 r. Wcześniej JSW tego nie robiła, a w dodatku ostatnio przesunęła o blisko miesiąc publikację raportu rocznego. Firma szacuje zysk za 2023 r. na prawie miliard złotych.  

JSW zaskoczyła rynek. Podała szacunkowe wyniki za 2023 r.

fot. Tupungato / / Shutterstock

Informacje o wstępnych szacunkowych wynikach JSW spółka podała w komunikacie ESPI. Według raportu skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży za 2023 r. sięgnęły 15,338 mld zł, natomiast zysk brutto wyniósł 3,847 mld zł. Spółka podała, że zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) zamknął się na poziomie 4,556 mld zł, a zysk netto to 997,1 mln zł. 

Na podstawie raportów za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wiemy, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 840 mln zł. Oznacza to, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku zysk netto wyniósł ok.160 mln zł. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kwartale przychody grupy wyniosły 3,34 mld zł wobec konsensusu na poziomie 3,38 mld zł, a EBITDA wyniosła 699,5 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 751,6 mln zł.

Kurs akcji JSW notowanych na warszawskim parkiecie po publikacji komunikatu o wstępnych wynikach tracił na godz. 10.55. ok. 0,5 proc. i był  na poziomie 36,60 zł. Skala zniżki był jednak mniejsza niż rano przed publikacją, kiedy to spadki przekraczały 2,5 proc., a cena akcji wynosiła 35,81 zł i była najniższa od września 2023 r. Na koniec sesji kurs JSW spadł o 1,44 proc., do 36,25 zł. 

JSW zaskoczyła rynek. Podała szacunkowe wyniki za 2023 r. - INFBusiness

JSW zaskoczyła rynek. Podała szacunkowe wyniki za 2023 r. - INFBusiness

Dane kwartalne i roczne według wyliczeń PAP (w mln zł):

4Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr
Przychody 3339,5 3384,9 -1,30% -19,50% -1,80% 15338,5 -24,10%
EBITDA 699,5 751,6 -6,90% -61,80% 31,70% 4555,9 -56,90%
zysk netto 157,5 263,1 -40,10% -87,20% 997,1 -86,80%
marża EBITDA 20,90% 22,20% -1,24 -23,18 5,33 29,70% -22,6
marża netto 4,70% 7,40% -2,68 -25 40,25 6,50% -30,94
Źrodło: PAP Biznes

W raporcie znalazły się także informacje o szacunkowych danych operacyjnych. W całym 2023 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 13,51 mln ton, z czego produkcja węgla koksowego wyniosła 10,88 mln ton, a produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 2,63 mln ton. JSW poinformowała także, że produkcja koksu ogółem wyniosła 3,35 mln ton.

Spółka w poprzednich latach nie miała w zwyczaju publikacji szacunkowych wyników, dlatego raport jest swego rodzaju zaskoczeniem dla rynku. W spółce w ostanich tygodniach zminiono skład rady nadzorczej i zarządu. W dniu 23 lutego ze stanowiska został odwołany prezes Tomasz Cudny. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała, że pierwszy konkurs na stanowiska w zarządzie, w tym nowego prezesa zakończył się bez roztsrzygnięcia. Kolejny konkurs ogłoszono 22 marca z końcową datą przyjmownia zgłoszeń ustaloną na 10 kwietnia do godz. 9.00. 

Publikacja pełnego raportu rocznego JSW jest zaplanowana na 23 kwietnia, chociaż początkowo miał to być dzień 19 marca. 

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *