Eksperci: Program „laptop dla ucznia” powinien zostać niezwłocznie zakończony

Na sejmowej komisji cyfryzacji, której posiedzenie odbyło się we wtorek, eksperci przedstawili raport zawierający 20 rekomendacji dla rządu dotyczących polityki cyfryzacji. Wśród postulatów znalazły się takie rekomendacje jak zakończenie programu "laptop dla ucznia" czy usprawnienie aplikacji mObywatel.

Eksperci: Program "laptop dla ucznia" powinien zostać niezwłocznie zakończony

fot. JanBeZiemi / / Shutterstock

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowych technologii, podczas której eksperci, przedstawili "Raport otwarcia w polityce cyfryzacji". Raport ten zawiera 20 rekomendacji dla rządu dotyczących polityki cyfryzacji. Wśród rekomendacji znalazł się postulat dotyczący zakończenia programu "laptop dla ucznia". Eksperci argumentowali to udowodnionym negatywnym wpływem laptopów i smartfonów na zdrowie dzieci i ich wyniki w nauce. Zaznaczono przy tym, że państwo nie powinno zwiększać ani ułatwiać ekspozycji dzieci na świat cyfrowy.

Wśród innych postulatów znalazło się np. usprawnienie aplikacji mObywatel, poprzez wprowadzenie możliwości autoryzacji każdej transakcji oraz cyfrowego podpisu każdej umowy zawieranej przez obywateli, ujednolicenie formy uwierzytelnienia – co ma uprościć jego proces. Eksperci poinformowali też, że "ujednolicenie alternatywne wobec profilu zaufanego (np. przychód z ubiegłego roku przy wysyłaniu deklaracji podatkowych czy trzy różne identyfikatory i hasła w EKRK, EKRS i PRS) – powinny ulec likwidacji".

Eksperci wskazali też, że celem rządu powinno być dążenie do całkowitej eliminacji popularnych metod smishingu i phishingu w Polsce. Jak poinformowano – "należy określić warunki funkcjonowania globalnych dostawców usług, aby za ich pośrednictwem niemożliwe było dokonywanie oszustw na szkodę polskich obywateli.

Wskazano też na konieczność objęcia roli koordynującej i nadzorującej proces cyfryzacji kraju, przez Ministra Cyfryzacji, ponieważ, zgodnie z opinią ekspertów, stworzy to warunki do zwiększenia skuteczności działania administracji oraz poprawy satysfakcji obywateli.

Eksperci postulują też zainicjowanie nowej dyskusji na temat ochrony prywatności. (PAP)

bk/ skr/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *