Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym anulowano czynności wyborcze rektora

Nowo powołana Uczelniana Komisja Wyborcza największej polskiej uczelni medycznej anulowała czynności wyborcze w wyborach do Senatu uczelni, wyborach elektorów oraz wyborach rektora WUM, które zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2024 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym anulowano czynności wyborcze rektora - INFBusiness

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Foto: Warszawski Uniwersytet Medyczny, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Decyzja UKW jest następstwem rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 11 czerwca 2024 r., w którym Minister Zdrowia stwierdziła nieważność §49 ust. 2 i ust. 3 Statutu WUM. Minister orzekła, że przepisy Statutu WUM niezgodnie z ustawą wykluczyły z udziału w wyborach ponad 600 członków wspólnoty Uczelni. W stanowisku z dnia 3 lipca 2024 r. Minister Zdrowia wskazała, że wszelkie czynności podjęte z uwzględnieniem nieważnych postanowień Statutu mogą zostać uznane za nieważne. Z tej przyczyny wybory elektorów powinny zostać przeprowadzone ponownie, z uwzględnieniem praw wyborczych wszystkich członków wspólnoty Uczelni.

Nowy kalendarz czynności wyborczych na WUM

UKW ustaliła również nowy kalendarz czynności wyborczych. Wybory do Senatu zostaną przeprowadzone pomiędzy 5 a 28 sierpnia, wybory elektorów pomiędzy 19 sierpnia a 18 września, natomiast wybory rektora pomiędzy 19 sierpnia a 28 września. Kalendarz umożliwi rozpoczęcie roku akademickiego w sposób niezakłócony.

Mamy więc nowe rozdanie na WUM po tym jak aktualny rektor zrezygnował z kandydowania i nie dopuszczono do kandydowania — oskarżoną o mobbing panią prorektor. W międzyczasie odwołano prorektora d/s studenckich i powołano nowego.

Krok ku uporządkowaniu sytuacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

O tym, że statut WUM wyklucza z prawa głosu przy wyborze elektorów wybierających rektora – część członków wspólnoty uczelni – dając większość głosów pracownikom I Wydziału Lekarskiego mówiło się od dawna.

Rozstrzygnięcie Komisji Wyborczej zgodne z orzeczenie Minister Zdrowia wydaje się krokiem ku uporządkowaniu sytuacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *