Deceuninck uruchamia Carbon Calculator, który pomoże partnerom firmy w obliczaniu emisji CO2

Deceuninck uruchamia Carbon Calculator, który pomoże partnerom firmy w obliczaniu emisji CO2 - INFBusiness

Prawdziwie zrównoważone podejście nie kończy się na progu firmy. Należy wziąć pod uwagę cały łańcuch wartości, od surowca aż po produkt końcowy. Z tego powodu Deceuninck chce wspierać swoich klientów, aby stali się bardziej świadomi własnego wpływu na środowisko. Carbon Calculator (kalkulator śladu węglowego) udostępniony przez Deceuninck swoim partnerom umożliwi producentom okien obliczenie śladu węglowego w ich firmach, dzięki czemu będą mogli zacząć go systematycznie zmniejszać. Deceuninck za to wyjątkowe narzędzie został Laureatem programu „Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki EKO 2024”.

Dla większości firm dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju przesuwa się coraz wyżej na liście priorytetów. I tak być powinno, ponieważ Unia Europejska wzmacnia ramy prawne w tym właśnie obszarze. W 2023 roku UE wprowadziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), nakładającą na 50 000 spółek notowanych na giełdzie w UE obowiązek składania sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju już od roku 2024. Do roku 2028 tymi ramami zostanie objętych więcej przedsiębiorstw, w tym MŚP.

Deceuninck liczy swój ślad węglowy od 2019 roku w oparciu o GHG Global standard*. Dzięki systematycznemu działaniu i staraniom ukierunkowanym na redukcję emisji dwutlenku węgla, firma Deceuninck była w stanie znacząco ograniczyć swój ślad węglowy na przestrzeni lat.

Aby umożliwić swoim klientom to samo, firma opracowała kalkulator śladu węglowego, za pomocą którego producenci okien mogą obliczać swoją emisję dwutlenku węgla zgodnie z tym samym globalnym standardem. To intuicyjne narzędzie zawiera informacje dotyczące sposobu gromadzenia i wprowadzania danych. W kilku krokach użytkownik uzupełnia dane na temat zużycia energii elektrycznej, działań logistycznych, korzystania z klimatyzacji, podróży służbowych itp. Na tej podstawie narzędzie oblicza całkowitą emisję dwutlenku węgla i generuje pełny raport. Obliczenia można przeprowadzać co roku, aby monitorować swoje postępy w pracy nad zrównoważonym rozwojem. 

Deceuninck uruchamia Carbon Calculator, który pomoże partnerom firmy w obliczaniu emisji CO2 - INFBusiness

Zrównoważony rozwój jest w DNA naszej firmy od wielu lat. Przygotowaliśmy to narzędzie dla naszych partnerów, ponieważ chcemy ułatwić im wdrażanie działań prowadzących do zminimalizowania śladu węglowego. Jest to dla nas ważne, gdyż mamy na względzie nie tylko naszą własną działalność, ale cały łańcuch wartości. Deceuninck Carbon Calculator to intuicyjne i praktyczne narzędzie, które pozwoli monitorować wpływ działalności firmy na środowisko – podkreśla Rafał Osiński, Dyrektor Sprzedaży Deceuninck Poland.

Deceuninck Carbon Calculator jest dostępny dla partnerów handlowych firmy od marca 2024 roku. Firma przygotowała także dla swoich klientów dodatkowe informacje i szkolenia na temat jego wykorzystania. 

Takie innowacje oczywiście nie uchodzą uwadze branży. Decyzją Branżowej Kapituły Ekspertów Stolarki VIP Deceuninck za to wyjątkowe narzędzie został Laureatem programu „Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki EKO 2024”. Ogłoszenie laureatów XI edycji IRBS oraz wręczenie statuetek i certyfikatów poświadczających przyznanie Znaków Jakości IRBS miało miejsce podczas 35. Konwentu Stolarki VIP, który odbył się w dniach 21-22 lutego 2024 r. w Gniewie. Nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania i produkty w branży. 

W programie Innowacje Rozwiązania Branży Stolarki nagradzamy innowacyjne, wyjątkowe i bardzo potrzebne produkty i rozwiązania, które mają na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, dbałości o człowieka i środowisko, a także inspirowania innych do podążania tym tropem i aspirowania do bycia najlepszym z najlepszych. Dlaczego wyróżniliśmy rozwiązanie pod nazwą Decuninck Carbon Calculator w programie EKO IRBS? Dlatego, że jest to narzędzie, które rewolucjonizuje naszą branżę w kontekście eliminacji śladu węglowego w produkcji okien i drzwi z PVC. Każda firma z branży stolarki budowlanej wcześniej czy później będzie musiała posiadać Certyfikaty EPD, które będą obowiązywały w Unii Europejskiej. Deceuninck Carbon Calculator ułatwia proces wyliczenia śladu węglowego, ale także pozwala uświadomić każdą firmę, która produkuje stolarkę budowlaną, że ślad węglowy, a najlepiej jego brak, jest już nie potrzebą, ale koniecznością – mówi Grzegorz Cendrowski, prezes Stolarka VIP. Gratulujemy firmie Deceuninck i wierzymy, że tegoroczne wyróżnione i nagrodzone rozwiązanie będą kolejnym elementem unowocześniającym naszą branżę, która już teraz należy do światowej awangardy w produkcji stolarki budowlanej – dodaje.

* https://ghgprotocol.org/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *