ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe

Zakaz zadawania prac domowych ingeruje w autonomię nauczyciela – przekonuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, opiniując projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji dotyczący niezadawania prac domowych uczniom klas I-III szkół podstawowych i braku obowiązku wykonywania prac domowych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka i szef ZNP Sławomir Broniarz (East News, Filip Naumienko/REPORTER)

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

„Odebranie nauczycielowi prawa do wyboru stosowanych przez niego metod dydaktycznych stanowi ingerencję w autonomię nauczyciela. Podważa jego kompetencje i ogranicza możliwość realizacji celów dydaktycznych w sposób uznany za najwłaściwszy wobec potrzeb i możliwości uczniów” – przekonuje ZNP w oficjalnym komunikacie.

ZNP krytycznie o pomyśle MEN

„Związek Nauczycielstwa Polskiego przez ostatnie lata domagał się przywrócenia autonomii szkole i nauczycielom, nie zgadzaliśmy się na ręczne sterowanie przez władze centralne pracą nauczyciela i szkoły. Uważamy, że wprowadzanie gwałtownych i radykalnych zmian poprzez administracyjną decyzję może antagonizować społeczność szkolną” – to fragment opinii nauczycielskiego związku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

Zobacz także: Polak stworzył potęgę – Panattoni to największy deweloper przemysłowy w Europie – Biznes Klasa #21

„Naszym zdaniem w miejsce administracyjnej ingerencji w metodykę nauczania zasadne byłoby wydanie rekomendacji, wytycznych służących efektywnemu wykorzystaniu samodzielnej pracy ucznia i określeniu jej miejsca w procesie dydaktycznym” – dodaje ZNP.

Minister chce zmian w szkołach

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji dotyczący niezadawania prac domowych uczniom klas I-III szkół podstawowych i braku obowiązku wykonywania prac domowych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, trafił do konsultacji publicznych 26 stycznia.

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

Zobacz także:

ZNP komentuje podwyżki. "Myślę, że Tusk zwyczajnie się przejęzyczył"

Zapisano w nim m.in., że „w szkole podstawowej w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych” oraz „w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny”.

Zgodnie z projektem, jeżeli uczeń klas IV-VIII wykona pisemną lub praktyczną pracę domową, to zostanie ona sprawdzona przez nauczyciela, który przekaże mu informację, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

W uzasadnieniu można przeczytać m.in., że efektywność prac domowych zależy od ich jakości, a nie ilości. „Nadmierna ilość prac domowych może prowadzić do zmęczenia uczniów, zmniejszenia zainteresowania nauką, a nawet zwiększenia nierówności edukacyjnych z uwagi na zróżnicowane zasoby dostępne w domu i wsparcie uczniów przez rodziców” – napisano.

ZNP uderza w MEN. Poszło o zadania domowe - INFBusiness

Zobacz także:

Nauczyciele kontra kasjerzy. W szkołach płace niższe niż w dyskontach

Podkreślono, że „proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp.”. „Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych. Miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności, jest przede wszystkim szkoła” – wskazano.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *